Leden 2018

Teal Swan: PŘEDPOVĚĎ PRO ROK 2018

21. ledna 2018 v 19:10 | Paula |  Jak jde čas ...

Pokud se někteří z vás tady zastavíte, všimnete si, že váš pulz se zrychlil a vaše tělo se napjalo jen při čtení předpovědi o následujícím roku. Tato reakce přímo odráží intenzitu, kterou jste v posledních letech zažívali. Jelikož rok 2017 byl rokem drastické změny, pro mnoho z vás ta intenzita byla traumatizující. Možná máte pocit, jako když jste chyceni ve vlnách, které do vás naráží, a sotva vás nechají se nadechnout předtím, než se přiřítí další. Jste v bodu, kdy si říkáte, jak dlouho to ještě vydržíte. Vidím, že mnoho z vás se ve svém životě nachází v tomto bodě. A s tímto na mysli vám chci říct, abyste se zhluboka nadechli a vydechli úlevou. Tento rok nás také čeká změna. Ale tento typ změny je jiný než změna, kterou jsme procházeli v posledním roce/letech.

Veškeré změny, které děláme, se mohou zdát jako odchylka. Ale z pohledu vesmírného vědomí lze říct, že veškeré změny, které děláme, nás více dostávají do souladu s naším osudem. Ve skutečnosti neexistuje rozpor mezi svobodnou vůlí a osudem, když budete brát zdroj, nebo jak mnoho lidí říká "vaše vyšší já", jako část sebe samotných. Vaše pozemská perspektiva i vaše nefyzická perspektiva jste vy. Tudíž pokud se mezi nimi jeví nějaký rozpor, ve skutečnosti jste tak v rozporu sami se sebou. Veškerá změna se dostává do souladu s vaším životním posláním a misí vaší duše. Když jsme připoutaní k iluzi nebo jste v ní ztraceni, ta změna přijde ve formě, která se bude zdát destruktivní. Jakoby samotné vědomí na metafyzické úrovni vytvořilo lesní požár, který spálí iluzi a pohltí cokoliv, na čem lpíme, co nám brání v našem probuzení, naší autenticitě a našem jedinečném poslání. Poté, co požár ustoupí a sedíme na popelu, cítíme se odhaleně a často křehce. A poté dochází k druhé formě změny. Tato forma změny je fáze budování. A právě tuto fázi změny přináší rok 2018.

Když začínáme s procesem budování, nejprve pokládáme základy. Děláme tak, protože základy poskytují stabilitu jakékoliv stavbě, kterou stavíme. Tato stabilita začne s nejdoslovnějším významem manifestace… udělat pro zrak jasné nebo evidentní. Tento proces budování/stavění začneme tím, že jasně uvidíme a pochopíme, čím autenticky a opravdově chceme staré nahradit. V tomto roce si naprosto vyjasníme změnu, kterou chceme začít budovat. Abychom prospěšně využili speciální energie obsažené v tomto roce, musíme se přestat zaměřovat na to, co nechceme. Pro ty z vás, kteří jste v posledním roce zažili velmi nepříjemné změny, tohle bude jednodušší, protože nejpravděpodobněji to, čemu jste odporovali (ale vědomě se od toho neodpoutali), bylo vesmírem od vás dost bolestivě vytrženo.

Změna, kterou přináší rok 2018, je jemnější forma změny. Použiji metaforu změny housenky na motýla. Když se housenka mění do motýla, rozpouští se do prebiotické genetické polévky. Tkáně housenky se rozloží. Tohle znamená zánik housenky v takové formě, ve které se předtím nacházela. Ale nedílnou součástí prebiotické genetické polévky je genetický kód pro motýla, kterým se housenka má stát… tento kód zůstává nezměněný (tak jako poslání duše člověka zůstává bez pozměny, nehledě na to, co se tomu člověku děje ve fyzickém životě). Posléze se polévka bohatá na bílkoviny, která jednou byla tkání, začne dostávat do souladu s tím genetickým kódem. Kód motýla vede rozložené buňky do uspořádané formy. Proces budování začíná. Budování všech nezbytných struktur, aby se motýl mohl zrodit. Tohle je fáze změny, kterou přináší rok 2018.
Abyste pochopili tuto metaforu z lidského hlediska, uvedu vám jeden příklad. Řekněme, že někdo v posledních letech měl velké problémy se vztahy. Intenzivní energie fáze změny, ze které vycházíme, mohla vést k rozvodu v jeho životě. Jeho starý vztah se rozpadl. V tomto roce tento člověk objeví a jasně uvidí, jaké ingredience budou sloužit jako stavební materiál pro vztah, jaký vždy chtěl. V tomto roce začne ten materiál pokládat na místo uvnitř sebe, aby nový vztah nebo jakékoliv jiné vztahy, které možná má s ostatními lidmi, se staly tím vztahem, který vždy chtěl.

Tento rok se usmívám, protože energie Silvestra nebude oslava jednoho dne. Celý rok 2018 obsahuje energii Silvestra. Tento rok se opravdově odpoutáte od toho, co bylo, a namísto toho začnete budovat to, co jste vždy skutečně chtěli. Mnozí z vás tento rok "najdete svůj kmen". Mnozí z vás, kteří jste nikdy nepoznali vnitřní stabilitu, přijdete na to, co to je, a začnete ji budovat. Mnozí z vás, kteří jste nebyli schopni mít bezpečný vztah, najdete všechny potřebné stavební materiály a začnete ho tvořit.

Mnozí z vás, kteří jste se před světem skrývali za maskou, začnete žít autentický život. Tato fáze změny obsahuje harmonii, protože sjednocuje to, co je rozložené. V této fázi změny je harmonie, protože když se začneme dostávat do souladu se svým posláním duše a životní misí, budeme následovat svou Severku. V našem fyzickém ztělesnění to bude nadšený pocit, že je to tak správné. Bude to pocit inspirace. Bude to pocit úlevy. Bude to pocit jako "Ano", které udržuje samotný význam našeho života.

Nejvíce se těším na to, že forma změny, která nás v roce 2018 čeká, už nemá energii chaosu. Namísto toho se jedná o změnu, která slibuje větší stabilitu. Je to změna, která slibuje zakořenění a uzemnění. Budování základů a struktury, která je v souladu s posláním naší duše a životní misí, automaticky s sebou přináší strukturu a řád do našich životů.

Nicméně tyto základy a strukturu ve svém životě nevybudujeme tím, že se budeme řídit svou racionální myslí. Naše racionální mysl se musí řídit instrukcemi naší intuice. Naše vnitřní moudrost, jako Severka, bude řídit tento projekt budování. Budeme vyzývaní k tomu, abychom se pohybovali pomalu a ne zběsile, abychom postavili co nejstabilnější a dlouhodobou strukturu… a k tomu musíme důvěřovat vesmírnému načasování.

Takže předpověď pro rok 2018 je ta, že to bude rok BUDOVÁNÍ. Nemohu tento rok nazvat rokem obnovy/předělání, protože nic nepředěláváme. To, co tento rok ve svém životě vybudujeme, budou věci, které budeme budovat úplně poprvé. Předělání znamená, že se housenka rozpustí a vznikne novější a lepší housenka. Metaforicky řečeno, tento rok budeme budovat svého individuálního (a následně přirozeně kolektivního) motýla. Tento rok je naplněný velmi silnou a čistou energií tvoření. Položíme základy a začneme budovat život, který chceme žít, a nejen to… život, který jsme vždy měli žít. Nemáme si uvědomit, že život je iluze, abychom z ní utíkali tím, že svou energii budeme stahovat ven z fyzické dimenze. Právě naopak… to, co je nefyzické (tzv. naše božství), máme udělat hmatatelné a materiální. Bude to v dokonalém souladu s naším jedinečným kódem… životním posláním a misí duše, se kterou jsme sem do tohoto života přišli.

Překlad: David Dajw Formánek

ROK VENUŠE 2018

21. ledna 2018 v 19:07 | Paula |  Jak jde čas ...

Nastal čas otevřít se lásce a hojnosti…
Čas uskutečnit své záměry, nápady a získané inspirace a udělat své každodenní bytí krásnějším, harmoničtějším a tak i zdravějším.
Věnovat pozornost hmotným záležitostem a dát je tak do pořádku.
Láskyplně pečovat o sebe a tím i o své životní prostředí…

Nový rok 2018 nám přináší možnost obzvláště intenzivně prožívat lásku a city v nejrůznějších podobách: lásku k sobě, lásku jako sexuální přitažlivost, lásku k přátelům a blízkým, lásku k lidem, zvířatům, přírodě, místům, věcem…a nakonec Lásku, která je vlastně vším…

Zatímco v uplynulém roce Slunce jsme se probouzeli a rozpomínali se, kdo vlastně jsme, co nás baví a naplňuje, jak chceme žít, v následujícím roce Venuše můžeme toto poznání prostě a jednoduše uskutečňovat. Den za dnem trpělivě jej uvádět do praxe.

Po mužském archetypu Krále a Tvořitele přichází k vládě Žena jako Umělkyně, Milenka, Bohyně… Můžeme tedy v klidu a plně vědomě rozvíjet čistě ženské kvality: citlivost, vnímavost, přijímání, a přitažlivost neboli magnetismus. Naše mnohem sebe-vědomější prožívání se nyní stane navíc ještě i láskyplnějším. Pozornost bude směrována především do oblasti čtvrté, srdeční čakry. Rok Slunce nás naučil začínat vždy od sebe a znovu a znovu se k sobě navracet. V roce Venuše budeme stejně tak vedeni k tomu, abychom láskyplně přistupovali za prvé sami k sobě a stali se tak přímo magnetem pro přitahování samých dobrých věcí!

Mantra "přijímám se" by měla mnohem častěji rozeznívat a zevnitř prozařovat celou naší bytost. Přijímejme se už tady, už teď, nikoliv až v budoucnu, kdy budeme lépe vypadat, kdy budeme mít více peněz a zažívat lepší vztahy, kdy budeme úspěšnější, dokonalejší, duchovnější…

Znovu a znovu se rozpomínejme na to, že bez lásky nemá žádné naše počínání hlubší smysl a význam. Zamilováni do sebe a vibrující naplno na této frekvenci se dostáváme do souladu se sebou a tím i s okolním světem. Teprve tehdy nastává kýžené zlepšení v natolik životně důležitých oblastech jako jsou partnerské vztahy, sexualita, zdraví a hmotné zabezpečení. Je-li voda našeho těla nabíjena kladnými emocemi, stáváme se dříve či později zdravými a přitahujeme tak stejně zdravé jedince, s nimiž můžeme prostě sdílet svou existenci a užívat darů života.

Venuše bývá astrology nazývána "malé štěstí", protože souvisí s radostmi a požitky ve formě a tvaru. Ty jsou však, jak známo, pomíjející a dočasné. Tendence připoutat se k někomu či k něčemu by tedy měla být vyrovnávána nelpěním a vědomím této pomíjivosti a iluzornosti.

Abychom se nemuseli zmítat mezi těmito dvěma zdánlivými protiklady, reprezentovanými v astrologii znamením Býka a Štíra nebo též druhým astrologickým domem Majetku a osmým domem Smrti, potřebujeme se nalézat ve vyrovnaném stavu těla a mysli. Umět si dary Venuše opravdu užít a vychutnat, třeba tak jakoby to už mělo být naposledy… Postupně se tak osvobozujeme od snahy hromadit vše možné i nemožné, za každou cenu něco či někoho vlastnit, dělat si nadbytečné zásoby, strachovat se o své zabezpečení a bránit tak životní síle a tím i lásce a hojnosti volně proudit.

Ve dnech kolem 21.2 se Venuše spojí s Neptunem ve znamení Ryb. Tato konstelace nás otevře přímo nadpozemskému vnímání lásky na všech úrovních. Budeme si moci vychutnat svou existenci v těle, naplnit jej až po okraj Láskou, která však není závislá na vnějších okolnostech, na tom, zda nás někdo má či nemá rád, zda se nám zrovna materiálně daří či ne, zda vypadáme či nevypadáme dokonale a krásně… Láskou, kterou můžeme přijímat z nekonečného Zdroje a zavlažit jí tak mnohdy vyprahlou půdu každodenní reality.

Číslo roku, které vznikne součtem číslic ve 2018 je 11. Jedenáctka bývá nazývána mistrovským číslem, jehož podpora nám během tohoto roku jistě napomůže zvládat výzvy, které mohou během roku v této oblasti přicházet. Dvě jedničky jako dva jedinci se mohou buď harmonicky propojit a spolupracovat nebo naopak spolu soupeřit a bojovat.

Hlavní výzvou roku bude zřejmě SVOBODA V LÁSCE a SVOBODA VE HMOTĚ…

O tom jasně vypovídá především klíčová astrologická událost: vstup planety Uran do znamení Býka po 84 letech. Uran jako princip absolutní svobody a nespoutanosti, urychlovač změn, nabízející a přinášející nám přímo kvantové skoky ve vývoji, se ocitne ve znamení zemském, čistě ženském, notoricky známém svou pomalostí až zbrzděností a extrémní potřebou ve stabilitě a klidu. Mnohdy až bezcitný bouřlivák a revolucionář přijde na návštěvu k Venuši, která je ve znamení Býka hlavní vládkyní. Není divu, že se Uran v Býku nalézá v pádu, zatlačený až zadupaný umíněným, změny odmítajícím Býkem kamsi do hlubin. Co toto zdánlivě disharmonické spojení přinese jak nám jedincům, tak i celému lidstvu? Zde se vskutku budeme muset nechat překvapit…

Svobodně milovat a milovat se, svobodně vlastnit, svobodně jíst, svobodně vydělávat peníze… Aby takové kýžené a již nesmírně potřebné změny mohly nastat v realitě, musí nejprve proběhnout v našich hlavách, v našich mozcích, neboli esotericky řečeno potřebujeme dostat požehnání shůry, na úrovni sedmé, korunní čakry. Proto se Uran nalézal sedm let v předchozím znamení Berana, které právě s hlavou souvisí, a doslova "připravoval půdu" k velké revoluci v oblasti peněz, stravování, emocí, sexuality, vztahu k přírodě a dalších podobných oblastech.

V roce 2018 bude Uran postupně pobývat ještě v obou těchto sousedících a dokonale na sebe navazujících znameních. Do Býka vstoupí přesně 15.5 a poté se 7.11 zacouvá do Berana, kde se pozdrží do 5.3 2019. Několikaměsíční pobyt Urana v Býku v roce 2018 bude tedy takovou ochutnávkou či předehrou k jeho následnému sedmiletému působení. V období od 15.5 do 7.11 2018 budeme již moci dobře odpozorovat nejrůznější tendence bránící nám v přijetí sebe sama v mužském či ženském těle, v plném přijetí života na planetě Zemi, budeme zažívat intenzivní záblesky pochopení spojené se vztahem k penězům, jídlu, milostnému životu…

Poslední měsíce pobytu Urana v Beranu (od ledna do května 2018, od listopadu 2018 do března 2019) nám tak umožní osvobodit se od pochybností o sobě a svých možnostech a kvalitách. Využijme tedy ještě možnost vrátit se v čase do svého dětství a narovnat "výchovou" a dalšími vlivy pokřivené a zkreslené vnímání sebe sama. Zažít a zakotvit stav plného SEBE-VĚDOMÍ: Jsem OK takový, jaký nebo jaká jsem, tady a teď.

V tomto stavu se pak můžeme pustit do podivuhodného dobrodružství! S Uranem v Býku budeme objevovat fungování doposud spíše teoreticky uchopených duchovních a vesmírných zákonitostí tzv. natvrdo, v konkrétních situacích, v hmotě jako takové. Může tak dojít k nejrůznějším urychlením v této oblasti: urychlení uzdravení, urychlení zbohatnutí či jiného zlepšení životních podmínek, urychlení emocionálního vývoje, dosažení skutečné citové stability a nezávislosti cestou plného otevření srdeční čakry. Mnozí citliví, doposud spíše uzavření lidé, se budou osvobozovat ze svých starých zranění a strachů z minulosti a projevovat naplno své dary a schopnosti. Tak bude přibývat kvalita opravdové lásky, manifestována reálnými jedinci, kteří budou nesobecky a zdravě užívat života v těle a inspirovat k tomu ostatní.

V sedmiletém období Urana v Býku budou muži přirozeně vedeni k přijetí a uctívání ženského principu, ženy se budou ještě aktivněji rozpomínat na svou vnitřní sílu a její správné používání. Pro lidstvo bude hlavní výzvou reforma v oblasti financí a přehodnocení vztahu k nim a tím i ke svým hmotným potřebám jako takovým. Stejně tak se stane ještě aktuálnější ekologie a náprava škod, napáchaných v předchozích osmdesáti letech uměle vytvořeným "náboženstvím" konzumování a nakupování, nesmyslného vyrábění, spotřebovávání a nadměrného hromadění věcí. Alternativní životní styly šetrné k přírodě i lidskému tělu, například minimalismus a další podobné tendence se stanou stále rozšířenějšími a obvyklejšími, jak se to již nyní přirozeně děje u mladších generací.

Extrémní technický pokrok možná bude poněkud zpomalen a postupně nastane celkové ozdravění a návrat lidí k skutečným hodnotám, ovšem i ke skutečným problémům, od nichž v předchozích obdobích spíše unikali do virtuálního světa.Saturn se nalézá již od 20.12 2017 ve znamení Kozoroha, kde je ve své vládě a v následujících přibližně dvou a půl letech nás den za dnem a krok za krokem povede k praktickému a konkrétnímu uskutečnění poznání, k němuž jsme zákonitě a více či méně dobrovolně došli během jeho předchozího pobývání ve znamení Střelce v letech 2014 až 2017. Mnohé záležitosti se dají do pořádku, do souladu s řádem vesmíru, mnohé absurdity budou prostě ukončeny, protože tudy už dále cesta nevede…
Ano, Saturn je takovou planetární "stopkou" na naší cestě životem. Zastavuje nás a někdy i nutí se zamyslet nad svými prioritami a záměry a cíli. Jeho pomocníky jsou čas a tím pádem i smrtelnost. Pohled na svůj život z této perspektivy nám skutečně pomáhá využívat mnohem lépe své možnosti, svůj potenciál, své talenty a schopnosti.

Saturn v Kozorohu se nalézal naposledy od listopadu 1988 do února 1991. Tehdy nastaly skutečně revoluční, zásadní změny v uspořádání naší společnosti i v životech nás jednotlivců. Co se stane nyní? Ať už to bude cokoliv, jisté je, že to bude kvalitativní a jednoznačný posun dále a výše…

Soustřeďme se tedy na to, co je pro nás podstatné a důležité, častěji se zastavujme, raději dobrovolně (-: a odcházejme třeba jen na chvíli do ústraní, do samoty, do stavu meditace a mentálního klidu. Tak se můžeme vědomě spojit se Saturnem jako moudrým a zkušeným vůdcem, napomáhajícím jít přímou cestou za svým vlastním cílem. Pohled na svou mapu narození a zjištění, v jakém astrologickém domě se nachází začátek znamení Kozoroha, nám pomůže upřesnit, v jaké konkrétní životní oblasti na nás bude Saturn během roku 2018 působit a co od nás vyžadovat.

Ve dnech kolem 25.8 se Saturn v Kozorohu dostává do volného zemského trigonu s Uranem v Býku. Dlouhodobé trpělivé úsilí Saturnovo bude podpořeno a urychleno uranickým kvantovým impulsem. Otevřeme se úspěchu a dovolme si jej tak, že si jej prostě dopřejeme a užijeme tak, jako by už nastal. To je jedno z "tajemství" fenoménu materializace neboli zhmotňování, který si pomalu, ale jistě osvojujeme už několik let a právě Uran v Býku nám bude napomáhat v urychlení tohoto procesu. Ať už jde o dobré zdraví, prosperitu či krásný a naplněný vztah - žijme a ciťme se tak, jako bychom to už měli!
Astrologické domy, v nichž se obě tyto tranzitující planety nalézají v našem individuálním horoskopu, nám upřesní konkrétní životní oblasti, kde se spolupráce spřízněných planet projeví.

Silně vyjádřené kvality zemského živlu budou v roce 2018 harmonicky vyrovnány a doplněny spřízněným živlem vodním. Pracovitost a někdy až přílišná konkrétnost či realističnost země bude uvolňována a své konání a budování budeme moci náležitě procítit a ve výsledku na něm tolik nelpět a více jej prožívat. Svým pocitům věnujme tedy obzvláštní pozornost, vždyť voda je poslední ze všech čtyř živlů a může tedy v podobě povodně spláchnout náš "domeček z karet", byť se zdál jakkoliv pevný a stabilní…

Léčitel, učitel a štědrý dárce vyššího poznání Jupiter se po většinu roku (do listopadu 2018) nalézá po dvanácti letech opět ve znamení Štíra a prozařuje, zvědomuje a tím i uzdravuje oblast naší sexuality a s ní spojených mysterií. Pod jeho laskavým vedením se můžeme věnovat tomu, co jsme doposud spíše odsouvali kamsi do podvědomí, co se nám opravdu nechtělo řešit, na co jsme však naléhavě upozorňováni, někdy i dlouhodobě se táhnoucími zdravotními či psychickými nebo vztahovými potížemi a problémy či prostě nespokojeností a disharmonií v milostném životě.

Jupiter ve Štíru nás navrací do minulosti, kde můžeme najít příčinu našich současných potíží a poté transformovat nashromážděné negativní emoce a osvobodit se od nich. Učí nás zacházet moudře se svou sexuální a tvořivou silou, uvědomit si jí, spojit se s ní, dovolit jí proudit a zdravě se projevit …Pod jeho vlivem můžeme skutečně "zřít pravdu", často skrytou pod vrstvami všemožného mentálního a jiného balastu, nashromážděného nejen v uplynulých 12 letech. Obzvláště očistné a léčivé je jeho spojení s Prozerpinou ve dnech kolem 1.6 a 15.8.

Ve dnech kolem 25.5 a poté ještě 19.8 vytvoří Jupiter ve Štíru přesný pozitivní aspekt neboli vztah s Neptunem v Rybách. Léčení hlubokých traumat z minulosti bude tedy ještě umocněno všeobjímající andělskou energií, láskou a soucítěním. Naše problémy a různé toxické usazeniny v psychice či někdy i na úrovni fyzického těla budou doslova rozpouštěny Boží láskou a milostí. Důležité je zde však naše rozhodnutí, tedy svobodná volba, zda chceme své dlouhodobé problémy skutečně řešit, zda chceme odpustit a pustit se jich. Tehdy nám skutečně může být pomoženo… Tato skutečně blahodárná, vědomí intenzivně rozšiřující konstelace planet nastala poprvé již 3.12 2017. Celé toto období od prosince 2017 do srpna 2018 můžeme tedy považovat za a obzvláště vhodné pro terapeutickou, iracionální, prožitkovou a celkově hluboce léčivou práci na sobě.

Trigon Jupitera s Neptunem bude ještě doplněn do tzv. velkého vodního trigonu s Bílou Lunou. Tuto vskutku zázračnou a harmonizující konstelaci si budeme užívat během května. Bílá luna neboli Selena se nalézá od 12.1 do 13.8 ve znamení Raka, na návštěvě u Luny a tím nejčistším způsobem nás podporuje a inspiruje v citlivé oblasti rodiny, rodu, rodičovství a tím pádem i psychického zdraví, na kterém se třeba už jen vztah s rodiči silně podepsal… Tato situace nasává jednou za sedm let a kromě jiného nám napomůže i v pročištění šesté čakry, tzv. třetího oka a posílí tedy naší schopnost jasně zřít, prohlédnout za závoj iluze, vnímat třeba i mnohé náročné rodinné vztahové situace spíše z hlediska duší, tj. procítit a pochopit, co nám svým zvláštním chováním chtějí třeba členové rodiny či jiné blízké bytosti vlastně sdělit :)
Do přesného trigonu s Neptunem se Bílá luna dostává 5.5, 16.5 pak do trigonu s Jupiterem a nakonec 25.5 nastane i trigon samotného Neptuna s Jupiterem. Během května tedy bude naše schopnost prohlédnout pod povrch věcí obzvláště posílena.
15.9 se Bílá luna spojí se vzestupným uzlem ve Lvu a podpoří naší tvořivost, sebevědomí, radost ze života v těle a schopnost vědomého početí či počínání něčeho nového…

Po období vskutku hlubinného působení ve vodním znamení Štíra se 8.11 Jupiter přesune do Střelce, do oblasti své vlády. V těchto dnech téměř doslova "vzlétneme k nebi", zažijeme stavy prozření, naše vědomí bude intenzivně rozšiřováno a budeme sklízet plody předchozí transformační práce na sobě. Požehnání a dary Jupitera ve Střelci se budou týkat konkrétní oblasti podle astrologického domu, nalézajícího se na začátku znamení Střelce v našich horoskopech. Tento "hodný strýček" své blahodárné působení "rozbalí" naplno v následujícím roce 2019…

Zemitý a vodní rok 2018 s jeho spíše ženskou, jinovou energií bude tedy na konci krásně prohříván jemně žhnoucím duchovním ohněm Jupitera ve Střelci. 27.12 se Jupiter propojí drobným pozitivním aspektem "polosextil" se Saturnem v Kozorohu a tento moment by mohl být jedním z impulsů k započetí velké sociální a názorové obrody. Obě tyto společenské planety, učitelé lidstva, budou během dalšího roku na svých místech, ve znameních, kde vládnou, což je poměrně vzácná situace.

Milí přátelé, děkuji vám srdečně za vaší přízeň, pozornost a celkovou podporu a přeji vám pohodový, ve všech oblastech úspěšný rok!
Nechť jsou naše srdce otevřená a Síla Lásky proudí skrze nás i mezi námi a světem…

Radostně

Alita Zaurak
www.mandalia.cz

P.S: Odkaz na podrobnější astrologické inspirace, které připravuji pro server ŽenyDívky.cz, najdete přibližně jednou měsíčně na mém fb profilu či dostanete v hromadném mailu, k jehož odběru se můžete přihlásit na mé adrese mandalia@mandalia.cz.


Minerální kámen: Jantar

7. ledna 2018 v 16:22 | Paula |  Minerální kameny (minerály)

Jantar

Léčebné užití: preventivně je velmi účinným ochráncem zdraví na všech úrovních. Léčí krk, štítnou žlázu, žaludek, játra, žlučník, ledviny, močový měchýř, slezinu, klouby. Ulevuje při bolestech hlavy, uší a zubů, křečích, revmatismu. Pomáhá při impotenci a frigiditě. Posiluje oči. Držen v ruce snižuje horečku.

Užití: léčení, peníze, obchodní úspěch, síla, krása

Vlastnosti: náleží projektivní energii, elementu ohně a planetě Slunce. Velmi silný uzdravující a ochranný kámen. Pohlcuje negativitu a nastoluje rovnováhu. V dřívějších dobách se často užíval k různým rituálům. Pomáhá s trpělivostí a rozhodováním. Zvyšuje důvěru. Osamělým lidem přitahuje přátele a partnera. Zvyšuje přirozenou krásu nositele. Chrání děti. Uzemňuje, čistí čakry. Pomáhá při naplňování našich tužeb. Podporuje klid. Stimuluje paměť.

Barva: zlatavě hnědá, žlutá

Země původu: Rusko, Polsko, Velká Británie, Itálie

Technický popis: je to zkamenělá pryskyřice stromů s kousky hmyzu a rostlin.

Stupeň tvrdost: 2 - 2,5.

Minerální kámen: Chalcedon

7. ledna 2018 v 16:17 | Paula |  Minerální kameny (minerály)

Chalcedon ve Feng

Shui využívá energie vody, energie ticha, sílu klidu a očisty. Je ztělesněním nerealizovaných možností a schopností. Je poddajný a velmi silný. Vodní prvek přináší sílu regenerace a znovuzrození, je energií kruhu života. Chalcedonový stromeček štěstí je vhodný do všech prostor, které se používají pro uvolnění, relaxaci, modlitbu nebo meditaci. Energie vody je tradičně spojována se severní částí místnosti, bytu nebo domu. Je spojena s oblastí kariéry a životní cesty.

Chalcedon je kamenem, jenž vyhání strach, deprese, hysterii a smutek. Rozhání iluze, podporuje pokojné pocity, dodává sílu mezilidským vztahům. Uvádí tělo, mysl a ducha do vzájemné harmonie. Je též kamenem ochrany, zvláště na cestách, pohlcuje negativní energii a rozptyluje negativní myšlenky, zahání noční můry a strach ze tmy. Dodává krásu, sílu, energii a přináší úspěch ve všech podnicích. Přináší štěstí.

Léčebné využití: má vysoký očistný účinek, léčí vše špatné, včetně zatím nezhojených ran, zvyšuje tělesnou energii, působí na oběhový systém, žlučník, slezinu, kosti a oči, snižuje příznaky senility, zvyšuje tvorbu mateřského mléka.

Detailní popis kamene: chalcedon

Chalcedon

Léčebné využití: má vysoký očistný účinek, léčí vše špatné, včetně zatím nezhojených ran, zvyšuje tělesnou energii, blahodárně působí na oběhový systém, žlučník, slezinu, kosti a oči, snižuje příznaky senility, zvyšuje tvorbu mateřského mléka.

Užití: štěstí, klid, radost, úspěch, ochrana, strach, deprese

Vlastnosti: receptivní kámen, přiřazen planetě Měsíc a elementu vody.

Je kamenem, jenž vyhání strach, deprese, hysterii a smutek a mění je v radost. Rozhání iluze a fantazie, podporuje klidné a pokojné pocity, dodává sílu mezilidským vztahům, uvádí tělo, mysl a ducha do vzájemné harmonie. Je též kamenem ochrany, zvláště na cestách, odvrací psychické útoky, negativní magii, pohlcuje negativní energii a rozptyluje negativní myšlenky. Položen pod polštář zahání noční můry, noční vize a strach ze tmy. Dodává krásu, sílu, energii a přináší úspěch a štěstí ve všech podnicích.

Modrý chalcedon - zlepšuje paměť, zvyšuje schopnost učení se (hlavně jazyky), zlepšuje náladu, nabízí optimistický pohled do budoucnosti, podporuje kreativitu. Snižuje teplotu, reguluje krevní tlak, posiluje imunitu, působí protizánětlivě, pročišťuje dýchací systém od škodlivin z kouření.

Barvy: bílý, modrý, růžový, šedý

Naleziště: Namíbie, Brazílie, Maroko, USA, ČR, Slovensko, Rakousko, Island, Rusko

Technický popis: silikát, mikrokrystalická odrůda křemene, voskového až matného lesku, průhledný až průsvitný, bez štěpnosti.

Stupeň tvrdosti: 7


Deset let od svatby Ivany a Karla Gottových

7. ledna 2018 v 16:04 | Paula |  Jak jde čas ...

https://www.super.cz/546108-deset-let-od-svatby-v-meste-hazardu-pripomente-si-jak-to-na-veselce-sluselo-karlu-gottovi-a-jeho-neveste-ivane.html


Deset let od svatby v městě hazardu: Připomeňte si, jak to na veselce slušelo Karlu Gottovi a jeho nevěstě Ivaně

7. ledna 2018 12:21

Mnozí tipovali, že Karel Gott (78) zůstane navždy starým mládencem. Po kratších i dlouhodobých vztazích ale do jeho života přišla produkční Ivana Macháčková, která byla první ženou, díky které zpěvák měl chuť budovat rodinné zázemí. Takřka dva roky po narození dcery Charlotty Elly dvojice uspořádala svatbu v Las Vegas. Tajná veselka se odehrála přesně před deseti lety 7. ledna roku 2008.

"S ohledem na skutečnost, že s Ivanou žijeme již sedm let pod jednou střechou a společně vychováváme naši dceru Charlottu, jsem už delší dobu přemýšlel o našem sňatku," svěřil se Karel Gott krátce po slavnostním aktu, kterého se účastnila tehdy dvacetiměsíční dcera Charlotte a nevěstina maminka Blanka.

K místu konání svatby měl zlatý slavík velmi silné pouto, neboť zde odstartoval svou kariéru za velkou louží. "Všechny tyto důvody navíc ještě umocněné pohledem na dnešní rozvaliny hotelu Frontier a na druhé straně na moji krásnou rodinu, se kterou jsme sem přijeli trávit dovolenou, mě vedly ke zcela spontánnímu rozhodnutí požádat právě zde Ivanu o ruku. Veškeré formality a samotná organizace sňatku byly už snadnou záležitostí a trvaly jen několik dnů," vyslovil tehdy Karel Gott motivy, které ho vedly k zásadnímu životnímu rozhodnutí.

Dá se předpokládat, že dnes se ve zpěvákově nově zrekonstruované vile na Bertramce koná velká oslava.

Karel Gott se oženil ve svých osmašedesáti letech.

Rok 2018

6. ledna 2018 v 18:38 | Paula |  Jak jde čas ...

2016: Housenka

2017: Kukla

2018: MotýlŠťastný nový rok 2018

6. ledna 2018 v 13:45 | Paula |  Jak jde čas ...

https://cestaduse.wordpress.com/2018/01/04/stastny-novy-rok-2018/


Šťastný nový rok 2018! Nechť je to nejlepší rok vašeho života!

Zde je několik zajímavostí o letošním lednu… a také o novém roce. Začínáme ho totiž úplňkem a hned další úplněk bude 31.ledna. Oba dva jsou tzv. superměsíce, což znamená, že budou mnohem větší a jasnější než obvyklý úplněk. Je nezvyklé, aby se potkaly hned dva - a navíc 31.ledna bude zároveň měsíční zatmění. Je to mocný závěr prvního měsíce tohoto zářivého nového roku.

Začátek roku v úplňku také vypovídá o expanzi během následujících měsíců. Co byste chtěli ve svém životě rozšířit? Co byste si přáli změnit?

V numerologii je toto rok dvojky, což znamená, že je skvělý pro prohlubování vztahů a partnerství, obzvláště těch milostných.

V rámci čínského horoskopu se posouváme z roku Ohnivého Kohouta do roku Zemského Psa, který začne 4.února. Toto je výborný rok pro životní změny jako třeba konec závislosti na kouření, shození přebytečné váhy, změna kariéry nebo cílů. Je vynikající pro duchovní účely! Je to skvělý rok pro to, abyste začali s meditacemi… nebo prohloubili své již prováděné meditace!


Rok 2018 je také rokem motivace, naléhavosti a rozvíjení nových nápadů a myšlenek, společenských inovací a rozvoje technologií.

Z globálního hlediska uvidíme obrovský vzestup sociálních médií a zvýšené obavy o bezpečnost (což není žádné překvapení). Přitom se však mnoho lidí bude zaměřovat na míruplná řešení a budou na nich pracovat.

Když jsem vytáhla pro tento rok pro nás všechny kartu ze své sady Posvátný cestovatel, vyšla mi karta Požehnání duhy. Jupí! Tato karta vypovídá o požehnáních ve všech podobách, která se budou hrnout do našich životů. Také zvěstuje "skvělý čas pro začátek nového projektu, nového vztahu, koupi domu, začátek s nějakým zdravotním programem, začátek v nové práci nebo změnu té současné…" Wow! Miluji, když karty potvrzují, že se věci opravdu dějí!

Pro naše životy bude tohle skvělý rok! Jsem velmi potěšena, že po této cestě kráčíme společně a že také společně vstupujeme do zářivého nového roku!

- Denise Linn


Solara – Fragment solařina reportu na prosinec 2017 – Nalezení svého Bodu vstupu do roku 2018

6. ledna 2018 v 13:32 | Paula |  Jak jde čas ...

https://cestaduse.wordpress.com/2018/01/03/solara-fragment-solarina-reportu-na-prosinec-2017-nalezeni-sveho-bodu-vstupu-do-roku-2018/


Prosinec začíná tím, že do našich životů přichází mnoho prvků z nesčetných směrů. Je co dělat, až příliš, včetně toho, co bychom opravdu rádi dělali. Ovlivňuje nás také velké množství energií. Můžeme se cítit, jako bychom byli otočeni do mnoha směrů a nevěděli, co dělat dál. Víří kolem nás nejrůznější spodní proudy, všechny najednou, a spouštějí celé spektrum emocí.

Když procházíme přes prosincový most do roku 2018, začíná být jasné, že si s sebou nemůžeme vzít své staré sny a touhy, protože to, co se chystá odkrýt v tomto novém roce daleko přesahuje to, co si právě teď dokážeme představit. Už nepotřebujeme, aby nás omezovaly a určovaly naše staré touhy. Pokud jsme plně v Rozšířeném TADY a TEĎ, naše kroky budou opravdové a všechny věci, které k nám opravdu patří se přirozeně objeví ve svůj pravý čas.

Snažit se zhmotnit své pravé sny a přitom stále žít v dualitě, to se nikdy nepovede a nestane.Místo toho nás to oddělí od naší Pravé Cesty a drží nás to stranou od žití našeho Pravého Života. Pokud budeme dál prohledávat svůj dobře známý svět a snažit se v něm nalézt naplnění svých snů, nikdy ho tam nenajdeme. Pokud sami sebe omezujeme na to, co je v pravděpodobných realitách lineární krajiny duality, uvidíme jen pokračování toho, co už tu je. Pokud se díváme na své životy přes upatlané brýle duality, neuvidíme nic nového, jenom to staré. Neuvidíme nádherné možnosti, které jsou všude kolem nás.

Nejdůležitější věc je začít žít své životy, jako bychom už byli v Opravdových Životech. I když nemáme partnera a nějakého chceme, můžeme ztělesňovat lásku stále, s každým, koho potkáme. Můžeme žít Opravdový Život, kdekoli jsme. Můžeme obydlet Novou Realitu, i když žijeme uprostřed duality.

Deset měsíců jsme cestovali čínským rokem Ohnivého Kohouta / Fénixe, prošli jsme intenzivním Ohněm Přeměny. Až do čínského Nového Roku 16. února 2018 nám bude energie Ohnivého kohouta / Fénixe dál dávat cítit svou přítomnost stále silnějším Voláním po Probuzení lidstva.

V prosinci se potřebujeme dostat na co nejpravdivější možnou pozici, protože se připravujeme vstoupit do Startovní brány roku 2018. Máme celý měsíc na to, abychom smyli prach z cesty, vyléčili jakákoli zranění, která se nám po cestě přihodila, uvolnit staré vyčpělé sny, obejmout všechen setrvávající smutek nebo zklamání, které si neseme ve svých srdcích, abychom se mohli stát oslnivými a zářícími Opravdovými jedinci.

Místo toho, abychom se soustředili jen na svátky, dárky a oslavy, můžeme využít tohoto času na to, abychom se sladili se svými Pravými, Věčnými Já. Je to část nás, která vždy sídlí v Bezčasových Pravých Světech. A je to naše součást, která může plně obydlet Novu realitu AN.

Nemusíme čekat, až začátek roku začne přinášet energie Nové reality. Nové informace a prvky již přicházejí a jsou připraveny na to, aby byly začleněny do našich každodenních životů. Čím pravdivější do začátku Nového roku budeme, tím snazší ten rok bude a nastaví tón na druh zážitků, které v roce 2018 budeme mít.

Prosinec nám přinese jasný pohled na to, kde teď jsme. Také nám přinese příležitost k obrovským posunům, pokud si tak vybereme. Je to měsíc nesčetných možností, ve kterém vše bude kulminovat. S tím přichází vítaná příležitost dobře se podívat na všechny aspekty našich životů. V roce 2018 se bude vše stupňovat - zmatek i to Nové. Je to na nás. Kam zaměříme své vědomí? Čemu věříme, že je možné? Co je opravdové? Co si vybereme zažít? Jakou realitu se chystáme obydlet?

Prosinec vytváří most, který nás slaďuje s tím, o čem víme, že je Pravé. Je to snazší, neboť mnoho mostů naší minulosti nyní zmizelo. Ani nejsme stejní lidé jako na začátku roku. Zjišťujeme, že věci, které jsme hledali a hledáme, už nemůžeme najít na starých místech. To vyžaduje, abychom rozšířili svou představu, a mohli tak hledat na nových místech.

Tento měsíc je plný kvantových průlomů, které nám umožní přebývat hlouběji v Nové realitě. Vše, co jsme pěstovali a rozvíjeli během roku se odrazí ve vzoru Nové reality a vše bude znovu přenastaveno. Zároveň my sami také získáme nové vzorce, vzory na látce života. Pokaždé, když se otočí spirála a posune se na další úroveň, zviditelní se dříve neviditelná oblast Nové reality a ukotví se hluboko ve hmotné Planetě.

Prosinec ohlašuje kulminaci procesu našeho RESETU (nového spuštění), které jsme celý roku zažívali. Je čas, dostat se na svou Pravou Cestu, než začne Nový rok. Tato energie NOVÉHO NASTARTOVÁNÍ má tendenci všechno ODHALIT. Je to, jakoby všechny kousky skládanky našeho života byly rozebrány a vyhozeny do vzduchu, kde plavou a točí se dokola. Všechno, co není PRAVÉ a OPRAVDOVÉ se rozpustí, aby zůstaly jen kousky impregnované Opravdovostí. Zároveň vzniknou volná místa, kam se vloží to Nové. Tato nová prázdnota často vyvolá pocit bolestné nostalgie a smutku - pocit, že nám chybí něco, co tu už není. Ale místo toho, abychom se obrátili zpět, vybereme si jít vpřed, k našim pravým spojením.

Dualita je jako ledovec, který se právě odlomil z velkého kusu polárního ledu. Je unášen pryč a rozpouští se v teplých mořích třpytící se Nové reality. Přesto se nás stále snaží přesvědčit, že je stále životaschopný a připojený k velkému kusu polárního ledu. Dualita se dál dožaduje naší pozornosti, bombarduje nás hrozbami a strachem a snaží se nás udržet k nim emocionálně připojené.

Mezitím se rozšiřuje velké oddělení… Tudy vstupuje prvek volby, který nám bude představován v roce 2018. Můžeme se dál držet toho, co dobře známe, a snažit se sami sebe přesvědčit, že dualita je reálná nebo můžeme sledovat, jak se odlamuje a rozpouští. Ať nic neodvede naši pozornost. Udělejme definitivní konec starému zvyku prozkoumávání starých dobře známých cest a cestiček a přestaňme tam hledat to, co se tam najít nedá. Nová realita tu je v těch nejjednodušších věcech. Je překvapivě přirozená a zabalená v čerstvosti. Nyní je čas pro hluboké sladění s tím, čím od Začátku jsme, s naším věčným Pravým Já.Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Váš rok – odkaz od Zlatej dušičky

6. ledna 2018 v 12:16

https://cestaduse.wordpress.com/2018/01/02/vas-rok-odkaz-od-zlatej-dusicky/


S dalším rokem přichází odpovědi na některé vaše další otázky, lidé Země. Jste mnozí osvobození od svých zátěží. A ti, kteří nejsou, budou toto muset učinit ve dnech příštích. Každý z vás má svou cestu a každý na této cestě hledá něco pro sebe, něco, co může uchopit a také něco, co se utváří v jeho srdci a duši, to, co přichází z vyšších světů jako vzpomínka na to, kým je a co prožil. Mnohé vzpomínky z minulosti pak aktivují odpuštění a následně uzdravení těchto situací. Každý si v sobě nese svou zátěž. Zejména z partnerských vztahů. Mnohá ublížení a nepochopení, ale také iluze a často pouze neústupnost ega, díky které se cesta zdá již být uzavřena. Od toho všeho budete oproštěni, lidé Země. Ne hned, ale budete k tomu vedeni. Avšak vaše zkušenosti nemají být pouze bolestné. Je na vás, jak budete ochotni, jak budete rychlí ve svém chápání a soucitní ve svém naslouchání a jednání.

Každý rok si nese to své a každý ve vás otevírá něco jiného. Avšak hlavním cílem je osvobození se z bolestí a závislostí, přijetí lásky do svých srdcí. Není potřeba stále opakovat. Je potřeba sdělit a sdělení si vzít za své, žít a prožívat. Milovat a odpouštět. Hledat nové cesty tam, kde staré ztratí svůj význam. Nečekat na něco, co se nevrací. To, co bylo odžito odchází, aby zde uvolnilo místo pro nové, dosud nepoznané, co postupně opět zaplní prázdnotu. A tak je to i s lidmi. Jestliže někdo odejde, může po sobě na určitou dobu zanechat prázdnotu, avšak i ta se zaplní, tím si můžete být jistí.


Následující rok vám přinese jen a pouze to, co jste si sami stvořili a to, nač jste připravení. A pomůže vám zbavit se toho, čeho budete ochotni se pustit. Jakým stylem, to už záleží jen na vás. Povede vás vaše víra. To, čemu uvěříte, to na své cestě naleznete. Dejte si však pozor na falešné myšlenky, manipulaci a vytváření iluzorních představ.

Lidé Země, buďte na své cestě aktivní, dívejte se kolem sebe, abyste jí prošli ne jako slepci, ale jakoV ti, kteří vidí veškerý pohyb a krásy světa, kdo vidí smysl všeho bytí a žití. A pokud budete mít pocit, že se vám něčeho nedostává, žádejte o to a nebuďte zklamaní a naštvaní, pokud to nepřijde hned. Vše má svůj čas. Pozor na to, abyste nelpěli a nehromadili, učte se být součástí tohoto světa. Ti, kteří se pouze vezou, brzy naleznou odezvu na své činy. Lidé Země, je zde váš rok, rok vašich činů, vašich rozhodnutí. Proto vyciťujte a pohlížejte s láskou dříve, nežli budete konat. Milujeme vás a žehnáme vám.


Rok 2018 – Spojení spřízněných duší

6. ledna 2018 v 12:09 | Paula |  Jak jde čas ...

https://cestaduse.wordpress.com/2018/01/01/rok-2018-spojeni-spriznenych-dusi/


Tak jako každý rok docházelo i v roce 2017 k čištění a zpracování různých bloků, strachů, omezení a starých programů, ovšem v rychlejším tempu než dříve.

Lidé se více a více začali spojovat se svou duší, srdcem, svými talenty…

Byl to i rok zázraků, ale to i tak trochu jinak než jak jsme si možná představovali.

Zázrak je něco co probíhá za zrakem a tudíž něco, co běžným viděním nevidíme. Mohli jsme tak vidět za, dále, hlouběji a to i tak, že se mnohým rozpustily iluze, které o sobě či jiných měli. Mohli jste zjistit kde bylo skutečné přátelství a kde ne. Jak se říká v nouzi poznáš přítele, a tak mnohdy tam kde se vše tvářilo jako hluboké přátelství s pevnými základy se ukázalo, že zas tak pevné nebylo. Jindy jste si uvědomili, že tam kde to lidé nedávali tak najevo, v situacích kdy jste to potřebovali při vás stáli.

V následujícím roce bude opět vše tak jako vždy o srdci, lásce, vděčnosti. Stále bude co si zpracovávat, stále bude třeba vystupovat ze začarovaného kruhu.


To co jelo tento rok na energetické úrovni se začíná pomalu ukazovat ve hmotě.


Začínají se poznávat spřízněné duše, které spolu někdy tvořily. Navazují na vše a pokračují v tom dále. Tady se totiž ukazuje největší potenciál, největší síla a možnost pozvednout planetu.


Tito lidé si kdysi "vyměnili své krystaly". Jakmile pročistí své srdce, závoje, bolesti a zranění, které si tam za mnoho životů vytvořili, tak se uvidí. Záře v srdcích bude nepřehlédnutelná. Poté se propojí skrz krystaly v diamantové pyramidě, v chrámu Isis, prostřednictvím očí, duší, plamenů v srdcích, svítivých páteří. Navýší tím energii v krystalech, které zažehnou "tryskové motory" a pozvednou planetu i s jejími obyvateli do velmi vysokých láskyplných vibrací.

V roce 2018 se tito lidé začnou spojovat a společně tvořit. Dělo se to samozřejmě i dříve, ale nyní tyto spřízněné duše dostanou zelenou více než kdy jindy. Bude docházet k rychlým, mnohdy pro okolí nepochopitelným rozchodům, a určitým prozřením toho, jak se věci mají. Bude také docházet k nečekaným spojením mezi lidmi, kteří se dříve rozešli, mezi lidmi, kteří se např. v zaměstnání potkávali dnes a denně, ale až nyní se jiskry v krystalech jejich srdcích zažehnou, spojí a oni se uvidí.

Jakmile se takto propojí i malá hrstka lidí, tak se vše začne šířit obrovskou rychlostí a již to nepůjde zastavit. Roky předešlé byla snaha tyto páry zničit, rozpojit. Nyní přichází velká podpora a jejich propojení se nedá zastavit. Tato láska se začne šířit ze srdce do srdce a bude vytvářet novou mřížku Země.

To je klíč k "raketovému vzestupu". Je tak docela možné, že jak se říká rok 2018 bude rokem klíčovým. :-)
Přeji nám všem, abychom jednali ze srdce, abychom dělali to co cítíme, abychom více procítili lásku k sobě i všemu živému, abychom se propojovali a společně tvořili.

Přeji nám láskyplný rok 2018 a nejen ten. ;-)

S láskou - Antalii

Ivona Antalii

Rok 2018 podle numeroložky Lenky Lippertové Suchardové

3. ledna 2018 v 17:05 | Paula |  Jak jde čas ...

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rok-2018-podle-numerolozky-lide-budou-vyhledavat-zmeny-41271?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp


Hostem Rána na gauči byla numeroložka Lenka Lippertová Suchardová. Ta rozebrala každý měsíc následujícího roku. Předně budou lidé vyhledávat relax a příjemno.

Článek

Zajímají vás čísla a budoucnost? Numerologii využívali už pradávní mudrci dávno před nástupem křesťanství, vliv čísel znali ve starém Egyptě, Číně, Indii i Babylonu. A touto vědou se numerologové zabývají i dnes. Jaký rok nás čeká, nám prozradila numeroložka Lenka Lippertová Suchardová.
Celý rozhovor s numeroložkou najdete nahoře ve videu.
Budoucnost zjišťoval i Radek Hrdina pomocí výkladu karet:

Vojtova metoda - Václav Vojta - (1917-2000)

1. ledna 2018 v 17:24 | Paula |  Zdraví

Vojtova metoda = nový aktivační systém centrálního nervového systému založený na vrozených modelech s nimiž přicházíme na svět a které jsou provokovatelné až do posledního dechu.


Skutečný příběh profesora Václava Vojty a jeho 3 dětí (jeho pokračovatelů): ♥GEN: Václav Vojta 1993 (dětský neurolog) - Mnichov


PÁNI! Míša Tomešová z Ulice vysekla největší hit Whitney Houston!

1. ledna 2018 v 17:06 | Paula |  Hudba

http://prask.nova.cz/clanek/novinky/hvezda-nejen-ulice-dokonale-vystoupeni-misi-doubravove-alias-whitney-houston-polozi-i-nejvetsiho-drsnaka.html1. 7. 2016

Míša Tomešová (25) je prostě talent. Dokazuje to nejen její plný pracovní diář, ale i tajné video, které dostalo všechny do kolen.

Míša Tomešová, za svobodna Doubravová, se na začátku června provdala za dlouholetého přítele Romana Tomeše (27). Oběma skončila na chvíli divadelní sezóna, a tak si zamilovaný novomanželský pár konečně vyrazil na vytoužené líbánky.

Míša a Roman si tak momentálně užívají svatební cestu v rakouském Tyrolsku, kde společně obdivují krásy zdejší přírody. Po návratu mají ale oba spoustu práce, především v divadle. I seriál Ulice se dočkal zasloužené měsíční pauzy, takže i to byl jeden z důvodů, proč pár odjel na dovolenou právě teď.

Míša je jinak pracovně velmi vytížena, kromě seriálu hraje v divadle, a především v muzikálech, protože je to zkrátka multi-talentovaná herečka, která nejenom dobře vypadá, ale i krásně tančí a zpívá. Na jednom starším záznamu Míša zpívá nejznámější hit americké zesnulé hvězdy Whitney Houston 'I Will Always Love You', který vznikl již v roce 1992. Od této chvíle nebyla zpěvačka kromě drog a alkoholu spojována s ničím jiným, než právě s tímto hitem.

Míša sice naštěstí podobným praktikám, jako kdysi Whitney, neholduje, ale o kvalitě jejího zpěvu není pochyb. Rozsahem a čistými tóny prokázala velký talent. Whitney je samozřejmě jen jedna, ale Míša si za tento výkon zaslouží neoficiální titul české Whitney Houston!

HEREC Z ULICE Dojemné loučení s Tomášem Valíkem: Píseň od kamarádky

1. ledna 2018 v 16:59 | Paula |  Hudba

Publikováno 12. 10. 2016

http://tn.nova.cz/clanek/kamaradka-se-louci-s-valikem-slozila-mu-nadhernou-pisen.html#g_579033


Tomáš Valík byl nejen oblíbený herec, ale také kamarád. O tom svědčí i píseň, kterou pro herce složila hudební skladatelka Ladislava Svobodová, která se s představitelem Richarda Zajíčka ze seriálu Ulice přátelila."I když stále věřím na zázraky, už jsi doma....Ve chvíli, kdy jsem dodělala tuhle píseň, vstoupil jsi do krajiny... Tomáši Valíku..ráda jsem tě potkala...," napsala zpěvačka a hudební skladatelka Ladislava Svobodová na svém Facebooku, kde se písní s názvem "Prý spíš" loučí se svým kamarádem Tomášem Valíkem.

Píseň sklidila na sociální síti úspěch, uživatelé velmi ocenili krásné gesto. "Ladi, nádhera....Tomáš má určitě radost, že jsi se s ním tak krásně rozloučila a že tě potkal. Už je mu jistě dobře," okomentovala píseň Ivana Š.

"Trochu ukolébavka k utišení duší..Co nejsou srovnané se smrtí...Jsi božská. Děkuji," reagovala na píseň paní Petra M. "Laděnko, děkuji ti (jen jak zastavit ten proud vytékající mi z očí)," je další z reakcí na sociální síti.

Tomáše Valíka se diváci oblíbili v seriálu Ulice. Herec, který podlehl zákeřné nemoci, vystudoval Obchodní akademii a DAMU, jeho rodiče pracovali v psychiatrické léčebně, kde s nimi herec vyrůstal. Oblíbený herec měl jednu dceru a pocházel ze šesti sourozenců.

Hana Fifková: o čem se v českých ložnicích nemluví

1. ledna 2018 v 16:43 | Paula |  Partnerské soužití

https://www.zeny.cz/lifestyle/hana-fifkova-o-cem-se-v-ceskych-loznicich-nemluvi-390.htmlProlomila mnohá tabu. Veřejnosti přiblížila masturbaci, deviace a transsexualitu. Léta měla sexuologickou poradnu v médiích. Stala se nejznámější Češkou v oboru, kterému vládnou muži. Zakázané oblasti podle Hany Fifkové stále existují. Kupodivu i v běžných dlouhodobých vztazích.

Co máte nejraději na své profesi?

Příběhy, protože každý je jiný. Důvěru, kterou mi moji klienti projevují. A samozřejmě - společně dosažený úspěch v podobě vyřešeného problému.

Co nejčastěji řeší lidé, kteří k vám přicházejí do ordinace pro radu?

Více než polovina mých klientů za mnou chodí s problémem transsexuality a absolvují komplexní proces přeměny pohlaví. U ryze sexuálních potíží pak převládají u mužů poruchy erekce, u žen potíže s dosahováním orgasmu a chybějící chutí na sex.

Existují vůbec ještě sexuální tabu?

Určitě ano. Mnoho lidí neumí ve vztahu o sexu mluvit a domlouvat se v případě problémů. Jinak obecně si myslím, že například v médiích je stále ještě velké tabu sex starých lidí nebo sex lidí jakkoli handicapovaných. Také se málo mluví o tom, že mnoho lidí spolu spokojeně žije v dlouhodobém vztahu i poté, co jejich společný sexuální život skončil.

Co rozhodlo o tom, že jste sexuoložkou?

Víceméně náhoda. Pracovala jsem jako mladá lékařka na psychiatrii v Bohnicích a na tamějším sexuologickém oddělení se uvolnilo místo, tak jsem si řekla-proč ne? A nikdy jsem toho rozhodnutí nelitovala.

Jak se odreagováváte od tolika sexu? Není toho někdy moc?

Nenosit si práci domů se naučíte v jakékoli profesi. Ale protože celé dny trávím tak, že si povídám s klienty a klientkami a vzhledem k tomu, že jsem velký introvert, mám v soukromí poměrně velkou potřebu samoty a ticha.

Co jste v životě začala dělat jinak, a vyplatilo se?

Přestala jsem ve vztazích vést boje a začala se domlouvat. Ne vždycky se mi to daří, ale podaří-li se mi to, tak se to vyplatí všem. Před třemi měsíci jsem přestala kouřit a skočila jsem ze dne na den z 30ti cigaret na nulu. Vyplácí se to už teď.

Máte za sebou mnoho zkušeností. Jaká je vaše životní nebo kariérní rada?

Když se člověk dlouho o něco snaží, zlepšení musí přijít. Nikdy neházej flintu do žita.

Co vás v práci posunulo dál?

Štěstí na kolegy a přátelé, od kterých jsem se mohla učit. Počínaje primářem Brichcínem na sexuologii v Bohnicích přes dobrého přítele sexuologa Petra Weisse až po vynikajícího rodinného terapeuta Zdeňka Riegra. Hodně důležití pro mne byli i moji lektoři v psychoterapeutickém výcviku Pavla Hellerová a Vlado Labáth.

Co děláte, když jste v krizi, prožíváte neúspěch, co vás nakopne?

Potřebuji svoje pocity s někým sdílet a hodně mi taky pomáhá sport. V současné době především běh, jízda na kole a plavání. Taky jsem neutuchající optimista a pevně věřím, že všechno dobře dopadne. Tento druh víry je pro terapeuta ostatně nezbytný i v jeho práci.

Na co jste ve svém životě hrdá?

Na svou dceru.

Máte týden volna. Jak by vypadal?

Polovina lenošení a čtení a spousta dobré hudby, polovina cestování a aktivní sport.

Co vás naučili muži?

Pokud se ptáte na mé muže, tak každý něco jiného. Měla-li bych uvést něco obecného, tak respektu k odlišnosti ;-)

Jste úspěšná žena. Jak to máte s partnerem? Nežárlí na vás?

V současné době žiji sama a užívám si svobodu. Ale měla jsem v životě štěstí na partnery, kteří mne respektovali. Táta mé dcery, se kterým jsem prožila dvacet let, byl vždycky parťák, který mne na mé profesní cestě podporoval a uměl se postarat o všechno, bylo-li třeba.

Nejzajímavější člověk, kterého jste v životě potkala?

To nevím. Mám pocit, že potkávám spoustu zajímavých lidí celý život. Nejzajímavější jsou většinou ti, kteří na to na první pohled nevypadají a u kterých se vyplatí si počkat.

Smrt baníkovce Čecha (†19): Dcera fotbalisty Jankulovského pláče, byli si moc blízcí!

1. ledna 2018 v 16:35 | Paula |  Partnerské soužití

28. září 2016

https://isport.blesk.cz/clanek/vip-sport/281708/smrt-banikovce-cecha-19-dcera-fotbalisty-jankulovskeho-place-byli-si-moc-blizci.html


Ať odejde kdokoliv, bolí to! Když ale zemře někdo tak mladý, jako byl bývalý fotbalista Baníku Ostrava a nadějný zpěvák Daniel Čech (†19), nese se to opravdu těžko. Své o tom ví dcera fotbalového exreprezentanta Marka Jankulovského, byli si s Danem velice blízcí…


Říkali mu Čechíno, měli ho rádi. Milovali jeho úsměv, zpěv i to, jakou lásku rozdával všude kolem sebe. Jenže podle informací Blesku všechno zhatila zástava srdce, která měla Danielovi ukončit život v neděli ve vaně.

S náhlým odchodem se těžko vypořádává i Karolína Jankulovská. "Ani si nedokážeš představit, kolik si toho v každém z nás ponechal. Neznám člověka, který by v tobě viděl něco jiného, než tu skvělou zářivou dušičku, která všude jen rozdává radost a vyzařuje tu neskutečně čistou láskyplnou energii. Naučil si mě vnímat krásu světa, naučil si mě věřit, přijímat a děkovat za všechno, co nám život přinesl. Naučil si mě věřit v osud, a to nejdůležitější? Naučil si mě milovat," napsala na sociální síti srdceryvnou zprávu, podle níž je patrné, jako moc jí odchod blízkého parťáka zasáhnul.

Na Čechína bude vzpomínat jen v tom nejlepším, ať mezi nimi bylo v minulosti cokoliv. "Já díky tobě poznala, co je to láska, a ty víš, že někoho něco tak silně krásného nepotká ani za celý život. Dal si mi ty nejkrásnější roky v mém životě, a určitě ne jen mě. Milujeme tě z celého srdce, a nikdy na tebe nezapomeneme, protože na dušičku, jako je ta tvá, se zapomenout nedá," pokračovala Karolína v psaní.

Zamyslela se také nad tím, kam Danielova duše zamířila. Má v tom jasno. "Vím, že se teď nahoře spokojeně usmíváš, protože ty to ani jinak neumíš. Navždy zůstaneš v našich srdcích. Nechal si tady v nás jen ty nejkrásnější vzpomínky i chvíle, a za to ti nikdy nepřestaneme děkovat. Posíláme ti lásku, ty nám, prosím, pošli sílu," topí se v slzách dcera bývalého fotbalového reprezentanta.POŽEHNÁNÍ - POHANSKÝ SYMBOL

1. ledna 2018 v 16:28 | Paula |  Zajímavosti a různé triky

http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/informace-odjinud/pozehnani---pohansky-symbol.html


Prastarý magický symbol požehnání, kdy ukazováček, prostředníček a palec zvedneme vzhůru, a prsteníček a malíček ohneme do dlaně, má svůj původ v dávných pohanských časech. Tři vztyčené prsty představují božskou triádu, trojjedinost. Požehnáním rušíme negativní okolnosti a vlivy na dočasný pozemský život. Samotným vyslovením magického slova ,,požehnání" nebo ,,žehnám", uvádíme v pohyb zakódovanou pozitivní energii, proud informací, které se nacházejí v PROSTORU všude kolem nás.

POZITIVNÍ SÍLA MAGICKÉHO POŽEHNÁNÍ

Požehnáním oživíme tok pozitivní energie jakékoliv bytosti, věci, události, místa, přírody, stromu… Žehnáme jídlu, dárkům, talismanům, práci, různým okolnostem. Slova požehnání proneste nahlas, a nakonec nad předmětem udělejte rukou znamení rovnoramenného kříže. Představte si, že jím prostupuje čisté světlo, vše tvořící energie vesmíru, vstupující do předmětu (osoby, místa…) skrze vaše tělo a skrze vaše dlaně. Na nic jiného nemyslete. Nakonec řekněte: ,,Žehnám tomuto činu." nebo ,,Budiž učiněno." (Také znamení kříže je prastarý pohanský symbol.)
Ve správně zvoleném slově a v přímém doteku je síla požehnání, jde o vysílání pozitivní energie. Myšlenky nebo slova necháme prostoupit v podobě světla předmětem požehnání. Nezapomínejme: ,,Na počátku všech věcí je SLOVO." Na tento duchovní symbol neprávem zapomínáme, dnes je běžnou součástí křesťanství, ačkoliv jej můžeme zařadit do jakékoliv osobní, např. pohanské víry.


ASTROLOGIE INDIÁNSKÝ HOROSKOP:

1. ledna 2018 v 16:22 | Paula |  Testy

http://tn.nova.cz/clanek/indiansky-horoskop-jste-vlk-nebo-se-ve-vas-skryva-bobr.html


Severoameričtí indiáni věřili, že v každém člověku se skrývá nějaké zvíře, které určuje jeho charakter a ovlivňuje jeho život. Podívejte se, v jakém znamení jste narozeni vy. Horoskop vznikl díky spolupráci s portálem Popelky.cz.

SOKOL (21. 3. - 19. 4.)

Sokol je pták, který může lítat až do nebe ke hvězdám. Je to posel slunečních bohů. Symbolizuje božskou moc a vysokou kvalitu. Sokol je rozený vůdce a vítěz. Jeho křídla symbolizují svobodu, jeho zrak kontroluje ty, co jsou pod ním. Je zárukou vysoké morální autority. Lidé narození v tomto znamení jsou stateční, přesní, moudří. Dokáží pozorovat své okolí a přesně vyhodnotit, co se děje.
Sokol je moudrý, ale umí být i zbrklým. Často útočí na svou kořist bez rozmyslu, mine a pak se musí vracet k novému útoku. To platí zejména pro milostný život, kdy emoce jsou často v rozhodující chvíli silnější než rozum.

Sokol je v jednání přímý a nesnáší faleš a přetvářku. Když mu v cestě stojí soupeř, použije svůj ostrý zobák. Srážka se sokolem bolí. Sokol neumí dělat kompromisy. Je to rozený vítěz. A jak víme, vítěz chce všechno a hned.

JELEN (21. 5. - 20. 6.)

Sokol je pánem nebe, jelen je pánem lesa. Často je spojován s posvátným Stromem života. Jelen je moudrý pozorovatel, nebezpečí umí vycítit na dálku. Je to diplomat, snaží se vše řešit mírovou cestou a v klidu. Lidé narození v tomto znamení často působili jako vyslanci jednotlivých kmenů, když se jednalo o válce a míru. Když ale mírový proces selže, ukáže jelen svou mocnou zbraň a na paroží nabere kohokoliv, kdo mu stojí v cestě.
Jelen je vznešený a milý tvor, má kolem sebe krásnou jemnou auru a proto se dobře seznamuje a lehce navazuje milostné vztahy. Jenže jelen umí být také pyšný. Mnohdy úspěchy v lásce dostává lehce a neváží si jich. Je povrchní, ledabylý a emočně nestálý. Běhá z pastviny na pastvinu a chce ochutnat každou bylinu, kterou vidí.
Jelenovo mínus spočívá v neschopnosti dotahovat své záměry až do úspěšného konce. Často se zastaví, otočí a uteče, jakmile se objeví problém. Jelen je totiž velmi plachý a může být přecitlivělý. Potřebuje vedle sebe silného jedince, ke kterému se schová. Pro jelena je volnost a svoboda vším, ale pak se rád vrací pod ochranu rodinného krbu.

LOSOS (22. 7. - 21. 8.)

Silný a mrštný losos je plný energie a umí zdolávat překážky. Losos je velmi sebevědomý a věří své síle, i když je okolí negativní a vše jde proti jeho vůli. Losos zabere a dokáže nemožné. Tak jako divoký losos putuje z moře do řeky a nic ho nemůže zastavit, tak člověk v tomto znamení jde za svým cílem, i když musí proplout mnoho peřejí.
Lososí lidé vynikají především silnou osobností. Jsou to rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které všem vystavují na odiv. Dávají jasně na srozuměnou, kdo je tu pánem. Věří, že mají na to být dobrým vůdcem. Proto se v životě severoamerických indiánů stávali náčelníky a veliteli loveckých či válečných výprav.
Losos je bojovník, ale potřebuje respekt okolí. Chce vedle sebe mít někoho, kdo ho obdivuje. Někdy jsou jinými obviňování z nadřazenosti, někdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos o jejich správnosti absolutně přesvědčen.
Losos je zvyklý žít naplno i v milostném vztahu. Losos neumí odpočívat, nemyslí na zadní kolečka. Rádi si dokazují své schopnosti. S potěšením si jen tak zaflirtují, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce jednomu partnerovi. Chtějí ale pravdu a fér hru, jinak rychle odplavou.

HAVRAN (22. 9. - 22. 10.)

Havran je v evropské kultuře temný pták, který žere mršiny a okupuje pohřebiště. V tradici severoamerických indiánů je to ale tvor, který umí léčit a oživovat. Havran umí nahlédnout do duše jiných lidí a poznat, co je trápí.
Typická je pro lidi narozené v totemu Havrana potřeba společnosti a společenského života. Nemají rádi samotu, ve skupině se cítí bezpečně a sebejistě. Bývají to otevřené, přátelské a vstřícné povahy. Umí navazovat nové známosti, jsou komunikativní, mají diplomatický talent.
Havrani prostě nekladou na jedince příliš velký důraz - důležitá je skupina. S jejich citem pro spravedlnost nejednou vystupují v roli soudců, rozhodčích a prostředníků mezi znepřátelenými stranami. Spory raději urovnávají, než vyvolávají. S chutí nad vším dumají, přemýšlí, hodnotí ze všech stran. Okamžitou odpověď od nich nečekejte. Havran se špatně rozhoduje, neumí riskovat a velká příležitost mu tak často proklouzne mezi prsty.

Havran chce budovat a tvořit, má smysl pro humor, je plný optimismu a někdy je takovým dobrým šaškem, co přináší humor do svízelných časů. Kdo chce žít s havranem, tak musí respektovat jeho touhu po svobodném rozletu. Jinak havran odlétne do jiného hnízda.

Havrana mohou přitahovat okultní vědy, má silnou spiritualitu a může ukazovat lidem cestu k bohům i duchům. Pokud však tuto roli nebere zodpovědně a je na své vlastnosti a dovednosti příliš pyšný, může být pošramocena jeho psychika a stane se z něj temný podivín až blázen.

SOVA (23. 11. - 21. 12.)

Sova je moudrý tvor schopný hlubokého náhledu a vhledu. Je to posel boží, který lidem přináší poznání. Jedinci, kteří přišli na svět v totemu Sovy charakterizuje neutuchající touha po vyšších ideálech. Snaží se je hledat, sami se jimi řídí a horlivě je předávají a šíří mezi jinými. Něco jim našeptává, že jsou věci mezi nebem a zemí. Sova celý život hledá dobro a ideály.
Jenže ani sova není dokonalá. Často je pyšná a okolí pak svým mudrováním pořádně provokuje a irituje. Pokud je Sova o své pravdě přesvědčena (což je 99 % případů) je s ní těžká řeč. Sova naslouchá, srovnává možná východiska a snaží se najít nejlepší řešení. Sova jedná vždy férově a otevřeně.
Také Sova potřebuje v partnerském soužití volnost. Pokud by se jim někdo snažil svázat křídla, buď uletí, nebo se "v kleci" trápí nudou a zahálkou, nakonec uchřadnou. Tak by se k nim měl chovat i partner. Dopřát jim svobodu s vědomím, že se Sova potřebuje proletět, ale vždy a ráda se vrátí tam, kde je jí dobře. Díky pracovitosti a houževnatosti se o rodinu dokáže dobře postarat a své hnízdo ráda zvelebuje. Zaskřípat to může v momentě, kdy se Sova snaží mluvit do všeho, všechno ví totiž nejlépe.

HUSA (22. 12. - 19. 1.)

Na první pohled je Husa takový pomalý těžkopádný tvor. Jenže i Husa umí vzlétnout s obrovským nasazením a energií. A když už je jednou ve vzduchu, má plno sil a je těžké ji dostat zpět na zem. Husa není spontánní, vše si dopředu pořádně promyslí. Pokud se odhodlá ke startu, tak má většinou vše dobře spočítané a za sebou silnou podporu.
Často se stává, že si stanoví příliš obtížně dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý. Na jejich straně stojí tvrdohlavost, umíněnost, nezvyklá pilnost a ctižádostivost. Úspěch se pak dostaví sice později, stojí ale na pevných základech. Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než by se pustily do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce.

Jaká je Husa v partnerském soužití? Je racionální, před každým rozhodnutím si dopřeje čas na důkladnou analýzu. Navenek může Husa působit emočně chladně. Husa není zvyklá dávat najevo své city a rozpoložení. Otevírá se velmi pomalu a potřebuje vedle sebe člověka, který ji chápe, toleruje a netlačí na ni. Pokud si získáte její důvěrů, máte vyhráno. Husa díky své pracovitosti a racionalitě vytvoří dokonalý domov.

BOBR (20. 4. - 20. 5.)

Bobr lidi od nepaměti fascinoval uměním stavět hráze. Indiáni nevěřili, že to umí sám a byli přesvědčeni, že k tomu využívá nějakou magickou sílu. Ostatní zvířata se přizpůsobí svému okolí, ale bobr sám své prostředí umí změnit. Umí něco velkého vybudovat, protože na to prostě má.
Bobr miluje domov, zázemí a jistotu. Buduje si svůj domeček, který stojí na pevném základě. Bobr je dáván do souvislosti s ženským principem a chápáním světa jako místa, kde je třeba vybudovat domov pro rodinu.
Bobr je velmi pracovitý a svůj ideál buduje krok za krokem. Díky své šetrnosti, pracovitosti a praktičnosti jsou Bobři dobře zajištění pro život. S prostředky umí nakládat účelně. Mnohdy je vize velkého a krásného domova natolik oslepí, že přestanou vnímat detaily, které nakonec mohou velkolepé dílo ohrozit.
Podobně přistupují Bobři i k lásce a partnerství. Pomalu a s rozvahou, hlavně nic neuspěchat. Nejdříve kvalitní základy, pak můžeme jít dál. Možná že je něco mezi nebem a zemí, ale my musíme stavět své dílo. Bobra nevidíte riskovat, nevyhodí si z kopýtka a drží se při zemi. Což může být po čase pro druhého partnera nudné.

DATEL (21. 6. - 21. 7.)

Indiáni považovali Datla za léčitele, který vidí pravou a skutečnou příčinu nemoci, která se v lidech skrývá. Datel se umí vcítit, je velmi empatický a citlivý. Je to tvor plný lásky, pokory a trpělivosti. Nemá rád chaos a zlobu, chce pomáhat a tvořit harmonii.
Datlové velice dbají na vztahy s druhými lidmi. Často by se rozdali, jen aby bylo vše v pořádku a všechno klapalo. Dojde-li ke konfliktu, nesou to velmi těžce, ale znovu se vrhnou do práce a usmiřují. Jsou to často plaší tvorové a pro druhé zapomínají na sebe. Rádi se cítí potřební, s neobyčejnou trpělivostí a sebezapřením se snaží pomáhat druhým. Bývají rovněž výbornými přáteli. Datel je vždy připraven pomáhat. Pokud něco nezvládá, nasadí si masku, aby okolí nepoznalo, že není ve formě.
Svého partnera zahrne Datel láskou a trpělivě se o něj stará. To může dojít až do extrému a Datel začne být svou starostlivostí až protivný. Když je Datel hodně opatrovnický, může se ze vztahu vytratit vášeň.
Chyby dělá často Datel ve vztahu ke svým potomkům - pořád je opatruje, stojí jim za zadkem, místo toho, aby je nechal svobodně žít a přijímat vlastní zodpovědnost.

MEDVĚD (22. 8. - 21. 9.)

Medvěd je v kultuře severoamerických indiánů jedno z nejposvátnějších zvířat vůbec. Představuje sílu, neohroženost i silný sexuální pud. Medvěd umí být sám, dokáže žít bez skupiny. Je samostatný a silný, ví, že se o sebe dokáže postarat. Je přesvědčen o svých kvalitách tak moc, že se často zabejčí a nikdo s ním nehne.
Medvěd nedává najevo svou dílu. V klidu a tichu sedí a vyčkává. Medvěda nepoznáte na první pohled. Když se ale probudí vnitřní medvědí síla, je lepší jít z cesty.
Medvěd je konzervativní, nemá rád, když se náhle mění pravidla hry. Pokud se musí rozhodovat rychle, dělá chyby. Když má ale na rozhodnutí čas, připraví se tak, aby ho nic nemohlo skolit.
Do partnerských vztahů vstupují s rozvahou. Život o samotě jim nedělá přílišné problémy, s manželstvím čekají. Pokud se ale rozhodnou, mnoho ze své síly a energie obětují na vytvoření teplého a příjemného domova. Jsou oddaní, věrní, ke svým blízkým zodpovědní. Bohužel jsou také často pedanti a rádi druhé kritizují.

VYDRA (20 .1. - 18. 2.)

Vydra je hravý tvor a vynikají společník, který vás rychle nakazí dobrou náladou a optimismem. Vydra je symbolem pozitivní změny, naděje a dobré síly.
Díky optimismu a životnímu nadšení zvládají lidé zrození v totemu Vydry existenční trampoty neobyčejně lehce. To, co jeden vidí jako svízel nebo těžkost, chápe Vydra jako výzvu, hru. Ke všemu přistupuje s humorem, dokáže podržet i v těch nejhorších chvílích. Proto jsou ve společnosti velice oblíbení. Mívají hodně přátel, jsou to dobří společníci. Lehce se skamarádí.
Lidé narození v tomto znamení bývají nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají neobyčejný smysl pro spravedlnost. Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout a pomůžou tomu, kdo je podle nich v právu, pomůžou slabšímu proti převaze. Často se pro něco nadchnou a hned je zajímá zase něco jiného. Život je velká hra, tak proč se trápit.
Vydra špatně rozlišuje mezi tím, co je možné a racionální a co je čistá utopie a fantazie. Potřebují vedle sebe mít člověka, co je vrátí zpět na zem. Potřebují slyšet konstruktivní kritiku, aby nespadli do snových stavů. Neobejdou se bez volnosti, neumí se usadit. Řeknou-li "navždy", je to třeba jen na pár měsíců. Potřebují druha, který by jim vycházel vstříc a který by se toulal a poznával nové s nimi. Vydra prostě není příliš domácký typ. Když už ale má vlastní potomky, stará se o ně dokonale a učí je hrou a jemnými náznaky poznávat svět.

VLK (19. 2. - 20. 3.)

Vlk představuje silné tajemné zvíře, které je spjaté se zimou a nocí. Přichází ze severu a je tichý a plachý. A také velmi silný a má ostré zuby.
Vlci jsou jemné a plaché povahy. Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní. Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Nejednou se však stávají terčem jiných "dravějších" jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, staví si bariéry, které je mají ochránit. Když je nejhůř, začnou bránit svou smečku a rychle dají najevo, že jsou silnou šelmou.
Vlk vedle sebe potřebuje tvora, kterému může věřit, který ho chrání a pohladí. Vlk pak chrání jeho. Vlci jsou velmi harmoničtí a umí žít s jedním člověkem celý život. Jsou věrní, silní, připravení pomáhat. Nezkoušejte Vlky podvádět, pak začnou bolestivě hryzat.

HAD (23. 10. - 22. 11.)

Had patří k nejstarším tvorům na planetě Zemi. Proto stihl nabrat mnoho magické moudrosti a má nadpřirozené schopnosti. Hadi bývají moudří a hloubaví lidé, dobří pozorovatelé, kteří si nedají pokoj, dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě. Dokud neprohlédnou to, co má být skryto, neodhalí to, co má být tajné. Ti, kteří před Hady něco utajují nebo se vyznačují neprůhledným chováním, pak na ně působí jako výzva. Hadům pomáhá jeden velký trumf - jsou obdařeni intuicí, šestým smyslem.
Had nedělá kompromisy a nerelativizuje. Buď všechno a nebo nic. Svět je černobílý. Je dobro a je zlo, nic mezi tím. S Hady je třeba jednat na rovinu. Vyplatí se to. Nezapomínejte, že obelhaný Had může kousnout. Hadi jsou velice vytrvalí, za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě. Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat. Jsou umanutí a ve svém jednání pokračují, dokud nedojdou cíle a nebo nepadnou vyčerpáním.
Had nesnáší nevěru, neupřímnost. Pokud miluje, tak úplně, z celého srdce, "napořád". Z toho důvodu lidé, kteří se narodili v totemu Hada neuznávají volnost - druh se jim musí odevzdat úplně.

sta / tn.cz

LÁSKA POD LUPOU: Nechtěl si mě vzít, říká herečka Filippi o manželovi

1. ledna 2018 v 16:08 | Paula |  Partnerské soužití

https://revue.idnes.cz/laska-pod-lupou-gabriela-filippi-a-pavel-karoch-fl0-/sex.aspx?c=A130419_065054_sex_ved


Herečka Gabriela Filippi a sportovní komentátor Pavel Karoch kráčejí společným manželským životem už šestnáct let. Vychovávají spolu dvě děti a pro ty tanečně nadané dokonce chystají společný projekt - multidance camp. V Lásce pod lupou jsme oběma položili stejné otázky, každý na ně ale odpovídal zvlášť.