Květen 2014

Magda (29): Roztoušená skleróza mi vzala hodně, ale nevzdám to bez boje!

23. května 2014 v 22:38 | Paula |  Zdraví

Magda (29): Roztoušená skleróza mi vzala hodně, ale nevzdám to bez boje!

Dnes | Autor: redakce | Rubrika: Zdraví

Rozhovor s Magdalenou Sedláčkovou, krásnou mladou dámou, jsem dělala po emailu. Nikdy jsme se zatím nepotkaly osobně, přesto vím od kamarádů, že je to krásná mladá dáma - a to nejen navenek, ale především uvnitř.

Magda (29): Roztoušená skleróza mi vzala hodně, ale nevzdám to bez boje!

Magda byla veselé, aktivní a šťastné dítě, plné různorodých zájmů a aktivit. Hrála na piano, krasobruslila, tancovala, milovala a dodnes miluje vše, co se dá s hudbou a tancem spojit. V devíti letech se jí však do života začala pomalu vkrádat nemoc, které bohužel už nikdy neuteče - roztroušená skleróza, neboli Ereska, jak ji pacienti a zainteresovaní lidé slangově nazývají.

Zezačátku jí nepochopitelně tuhly prsty na rukou při hraní na piano a pokud seděla hodně dlouho, měla ztuhlé i nohy. K tomu se přidávalo točení hlavy a ztráta rovnováhy, postupem času se začal zhoršovat i zrak. Do nemocnice se ovšem dostala až po dvou letech - takzvané ataky přicházely stále častěji, byla však malé dítě, proto jí hned po diagnostice nemohly být nasazeny léky, které již tou dobou existovaly.

Tím si také částečně vysvětluje zhoršování svého stavu. Později už se k lékům přejít mohlo, ty však nezabíraly a Magda musela podstoupit transplantaci kmenových buňěk. Po silné chemoterapii, kdy sama říká, že jí nevypadaly snad jen zuby, vysvitla naděje. A naděje je něco, co člověka dokáže hodně povzbudit, proto Magda statečně snášela léčbu a spolu s rodinou a kamarády doufali, že se Ereska na nějakou dobu alespoň stáhne, když už úplně nezmizí.

Bohužel efekt zákroku netrval dlouho, po půl roce a po prodělané chřipce začala znovu útočit.
Přes veškeré omezení vystudovala gymnázium, po němž se rozhodla pro obor Právo a podnikání na vysoké škole v Karlových Varech. Získala bakalářský titul a magisterské studium zakončila na Metropolitní univerzitě v Praze.

Dnes je Majdě 29 let a když jsem se jí ptala, jak se s nemocí vyrovnává a zda je vůbec možné se s ní smířit, razantně odpověděla, že se nevyrovnala a nikdy nevyrovná! Což ale neznamená, že se vzdá a nebude bojovat. Nemoc jí vzala hodně, ale bere ji jako velkou výzvu do života a musela by se stydět, kdyby to vzdala bez boje. Snaží se ze všeho brát to pozitivní, je ráda za nové kamarády, které díky nemoci poznala, za nové zkušenosti, které ji posílily a stále posilují.

Má optimistickou a veselou povahu, což je pro ni velká výhoda, ale nenechte se mýlit - také mívala splíny a při pomyšlení na tu beznaděj jí nebylo do zpěvu, ale vždy se tomu dokázala postavit a s mírnou pomocí antidepresiv hodlá Eresce čelit dál. Budoucnost nevidí černě, jak by se mohlo zdát. Z každého, byť sebemenšího úspěchu má až dětinskou radost, svůj život žije naplno.

Je jednou ze zakladatelek neziskové organizace SKLÁDEJ o.p.s. (díky které jsem jí mohla "poznat"), jejímž posláním je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní a důstojný život a propojovat svět nemocných se světem zdravých.

Všem, kterým byla diagnostikována tato nemoc, by chtěla vzkázat, že není nic individuálnějšího než Ereska, nenaleznete dva stejné případy a to může paradoxně dávat naděj novým pacientům - Ereska nemusí nutně znamenat vozík ani nic horšího. Nevíme, co bude dál, proto můžeme doufat, že to bude pozitivní. Existuje i spousta léků, které umí nemoc pozastavit, a proč nevěřit, že brzy přijde i ten, který ji dokáže vyléčit!

Co je roztroušená skleróza?

Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken (rozpad myelinové pochvy, neboli obalu výběžku buněčného těla), tak k jejich přímé ztrátě. RS tudíž negativně ovlivňuje schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně komunikovat. Jedná se o autoimunitní onemocnění a v důsledku znamená, že dlouhé neuronové výběžky nejsou schopny účinně přenášet nervové vzruchy. Slovo "roztroušená" pak naznačuje, že nemoc může vytvořit více ložisek.

Příčina vzniku onemocnění není doposud známá, podílí se na ní však vlivy vnější i vnitřní.
Typicky se projevuje zpočátku v atakách, při kterých dochází k akutnímu rozvoji neurologických příznaků, a remisích, kdy je vedení nervovým vláknem částečně obnoveno a klinické projevy se zmírňují. Později přechází do chronické fáze, kdy příznaky způsobené úbytkem nervových vláken přetrvávají.

Samotné příznaky jsou různorodé, záleží na postižení konkrétní dráhy, ale často se projevují poruchami rovnováhy, zraku (zamlžené vidění, výpadky zorného pole až úplná ztráta zraku), závratěmi, zvýšenou únavou, tuhnutím a neobratností končetin, ale i poruchami polykání, řeči, depresemi či epileptickými záchvaty.

To může pochopitelně vést k sociálním a psychologickým problémům v životě nemocného, proto je vzhledem k této různorodosti potřeba komplexní léčba. Co nejrychleji by se měla zahájit medikamentózní léčba ve snaze zabránit nezvratným škodám na nervovém systému, při akutních atacích se často podávají steroidní hormony a u maligního průběhu nemoci se přistupuje k autologní transplantaci kostní dřeně. Velice důležitý je i včasný začátek rehabilitace.

Roztroušená skleróza postihuje především mladší dospělé (18-40 let), ale může se projevit již v dětství, nebo naopak ve vyšším věku. Poměr pacientů ženského a mužského pohlaví činí 2:1.
Celosvětově je odhadováno více než 2,5 miliónu nemocných, v České Republice při posledním sčítání až 19 tisíc pacientů, z čehož valná většia je právě ve věku od počátku dospělosti do 40 let.

(zdroj : internet a NF Impuls)

Mingles - žijeme sólo, a přesto v páru

22. května 2014 v 22:10 | Paula |  Partnerské soužití

Mingles - žijeme sólo, a přesto v páru

Dnes | Autor: Barbora Neubergerová | Rubrika: Sex a vztahy

Chtějí si užívat svobody, přesto chtějí mít někoho, kdo jim bude blízký. Chtějí si užívat života singles, ale zároveň tuší, že ve dvou se to lépe táhne, alespoň občas. Takoví jsou mingles.

Mingles - žijeme sólo, a přesto v páru

Život ve stylu mingles jako by měl vychytané všechny nedostatky singles. "Základem partnerského života mingles je oddělená domácnost. Lidé žijící jako mingles jsou na sobě finančně, časově i jinak naprosto nezávislí, a přesto k sobě patří," vysvětluje sexuoložka doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a Institutu partnerských vztahů.

Svoboda i opora

"Jistota stálého partnera je pro mingles zásadní. Má je kdo doprovodit do společnosti, a přestože onen doprovázející žije jinde, okolí ví, že ti dva k sobě patří a jsou zadaní. Vedle toho mají oba z dvojice vyřešený sexuální život. Žádné náhodné známosti na jednu noc nebo střídání partnerů. Mají jeden druhého, a i když se jejich vztah odehrává převážně na dálku, na chvíle strávené sexem se mohou předem domluvit. V tomto případě často platí jeden pevně daný večer v týdnu, který stráví společně, a ráno po snídani jdou zase každý svou cestou," říká psycholožka.
Kromě nocí vyhrazených sexu, společných dovolených a plánovaných kulturních a víkendových aktivit spolu mingles příliš času netráví. To ale neznamená, že o sobě jinak neví. "Partneři k sobě chovají běžnou náklonnost a mají mezi sebou jakýsi ochranitelský vztah. Pokud je jeden z páru v nějakých nesnázích, druhý většinou přispěchá na pomoc," dodává docentka Janáčková.

Čas na změnu

Ovšem život mingles většinou není řešením napořád. Zejména ženy po nějakém čase zatouží po běžném rodinném vzorci, jakým jsou rodiče a společný potomek. "V tento okamžik může žena velmi narazit. Mužům život mingles naprosto vyhovuje, mají pravidelný sex a vědí, že pokud je třeba, žena se o ně ráda postará. Oni vlastně nemají důvod na věci cokoli měnit, jim život mezi dvěma domácnostmi naprosto vyhovuje," popisuje odbornice.
Pokud žena trvá na svém a snaží se dostat muže pod jednu střechu, vzniká řada konfl iktů, které mohou skončit i rozchodem dvojice. Ale ani to mnohdy není konečné řešení. Mnoho mingles se dostane do situace, kdy se partneři neustále scházejí a rozcházejí. Důvody jsou dva: zvyk je železná košile a oni na sebe zvyklí jsou, navíc seznamování v jejich věku není snadné. Konečným řešením jejich problému je, když se jeden z dvojice rychle zamiluje a naváže nový vztah.

Jak s dítětem

Někteří mingles jsou ve svém životním stylu ochotni zajít tak daleko, že sice žijí ve dvou domácnostech, ale zároveň mají společného potomka. K tomuto kroku často přistupují ti, kteří sami vyrůstali vychováváni jen jedním z rodičů, čili model neúplné rodiny jim přijde přirozený.
Mnoho psychologů poukazuje na to, že tento život je ze strany rodičů sobecký a dítě by mělo vyrůstat v úplné rodině. Zastánci mingles však argumentují tím, že dítě oba rodiče má a ti o něj mají zájem, i když žijí odděleně. Silným argumentem bývá i to, že lepší je být dítětem mingles než dítětem vyrůstajícím v rodině úplné, leč plné hádek a napětí.

Není pro všechny

Životní styl mingles není vhodný pro všechny. Přestože sami mingles mluví o tom, že jsou si navzájem vzácní, jejich život není stereotypní a oni si tak užívají života více, než jejich kamarádi, kteří se rozhodli pro tradiční model partnerství a život pod jednou střechou, vyžaduje i jejich podoba partnerského života mnoho disciplíny a důvěry.
V životě mingles je snadné propadnout žárlivosti, podezíravosti a výčitkám. Pokud by se mingles do takové situace dostali, je vhodnější se domluvit buď na společné domácnosti a tím přijít o tolik chválené výhody, nebo jít každý svou cestou.
Článek vyšel v časopise Moje Zdraví

Diabetes, rakovinu i choroby srdce zažene konzumace květů

12. května 2014 v 12:09 | Paula |  Zdraví

Diabetes, rakovinu i choroby srdce zažene konzumace květů

Včera | Autor: Famous | Rubrika: Zdraví

Číňané pojídají květy mnoha druhů rostlin po celá staletí. Podle jejich tradičních lékařských receptů totiž obsahují okvětní, korunní či dokonce kališní lístky květů cenné látky držící daleko od těla civilizační choroby. A vědci dnes starým léčitelům dávají zapravdu. Květy růží či třeba levandule skutečně obsahují látky, které jsou prevencí diabetu, chorob srdce či dokonce rakoviny.

Diabetes, rakovinu i choroby srdce zažene konzumace květů

"Některé květy obsahují přírodní velmi cenné látky zvané fenoly. My věříme, že třeba pojídání plátků růží snižuje riziko onemocnění srdce, určité typy rakoviny a dokáže léčit záněty," tvrdí doktorka Lina Siungová.

Výbornými léčivými květy k přímé konzumaci jsou plátky růží (prevence chorob srdce), celé úbory heřmánku (výborný relaxant), koruna a kalich violek (posiluje cévní stěny) či květenství levandule (uklidňuje nervový systém). Květy lichořeřišnice obsahují lykopen a lutein, které podporují vidění a chrání tělo před rakovinou.

"Květy jsou přírodní rostlinná potrava a podobně jako jiné části rostlin zasyrova obsahují mnoho cenných živin pro naše zdraví. Jsou bohatým zdrojem vitaminů, kyseliny listové, riboflavinu, pyridoxinu, niacinu, vitaminu E a C," tvrdí britský odborník na rostlinolékařství doktor Joseph Mercol v rozhovoru pro britský deník The Star.


Roman Šmucler: Rozvodem jsem objevil nové světy

10. května 2014 v 10:07 | Paula |  Jak jde čas ...

Obdivuhodná chuť užít si života a příkladový moudrý přístup k životu:

Roman Šmucler: Rozvodem jsem objevil nové světy

Užívá si naplno několik životů. Je doktor medicíny a zakladatel úspěšné estetické kliniky, ale také oblíbený televizní moderátor, scenárista, sportovec, táta a nedlouho rozvedený muž… Teď se po pěti letech vrátil na obrazovku jako průvodce novou soutěží Nejchytřejší Čech.


Roman Šmucler
Roman Šmucler
FOTO: Česká televize

Dnes 8:01
Podle toho, co všechno stíhá, má jeho den aspoň osmačtyřicet hodin. Mluví rychle, s neklidnýma nohama a očima, kterým nic neunikne. Patří k němu úsměv, šarm a vtip. Tentokrát úsměvy šetřil, den předtím si totiž na lyžích zlomil horní čelist a vyrazil si jedničku nahoře. "Tak jsem ji dal zpátky a pokračoval v jízdě. Byl to ten zub, který jsem si už několikrát přerazil a zase přilepil… Spolkl jsem prášek na bolest a pochutnal si ještě na bavorském koleně. Snažím se vždycky jít proti tomu, natruc, neustupovat," vysvětluje sympatický stomatolog.

"V pětačtyřiceti se cítím na vrcholu sil a chci si všechno, co život nabízí, užít. Po rozvodu jsem se znovu restartoval, přestěhoval do centra Prahy, v práci se mi daří a televizi beru jako příjemné zpestření…," shrnuje v kostce svoji současnost.

Naposledy jste moderoval soutěž Chcete být milionářem? Jaký je návrat před kameru?

Je fajn potkat se s kolegy, které jsem poznal před lety. Ve dvaceti je člověk plný ambicí a nadšení, a když nějaký pořad skončí, je mu to líto. Takhle jsem kdysi jako náhradu za jednu soutěž vymyslel Tabu, měl jsem přímo vnitřní pnutí, abych dokázal, že to dokážu. Dnes se na to dívám už s odstupem. Poslední odchod před pěti lety jsem bral jako definitivní, mám tolik jiných zajímavých věcí, že pokud jedna skončí, dokonce se mi uleví. Když mě pozvali na konkurz moderování Nejchytřejšího Čecha, trochu mě to překvapilo. Ale od té doby zažívám jen radost - pro mě je to taková párty! Snad je cítit i přes obrazovku, že to nedělám na kšeft.

Soutěž Nejchytřejší Čech přináší nový styl zábavného pořadu – drahou a výpravnou show, jejíž princip je v pestrosti.
Soutěž Nejchytřejší Čech přináší nový styl zábavného pořadu - drahou a výpravnou show, jejíž princip je v pestrosti.
FOTO: archív ČT

Medicína a šoubyznys není u nás běžné spojení. Nepřekáží si navzájem?

Naopak. V Americe, kam jezdím učit, je skoro raritní, když to tak někdo nemá. My tu žijeme v představě vědce, který ráno vstane a bádá až do noci a nemyslí na nic jiného. Občas se takový vyskytne. Ale většina lidí se potřebuje od odborného projektu občas odpoutat. Třeba můj šéf v USA složil jednu z nejslavnějších písniček současnosti, ocitl se na vrcholu hitparády - a v tu chvíli se rozhodl, že bude dál dělat zuby. Nebo americký vědec, který si vydělal miliardy dolarů, je zároveň výborným amatérským boxerem. Typické je dnes mít ve vědeckém týmu oba typy namíchané. Sám patřím k těm bláznům.

Jako tým v hokeji má někoho na obranu, na útok…

Přesně, dnešní věda je zkrátka týmový sport. A já jsem takový, že nasávám ze všech oblastí, chodím rád na kongresy oborů, kam nepatřím. Protože tam často vidím věci, nad nimiž bádáme - a ony dávno existují. Tak jsem třeba zavedl do kožního lékařství erbiový laser. Nejdřív fungoval jako vrtačka jen v zubním lékařství - a když si kožaři posteskli, že by potřebovali velmi jemný laser na kůži, napadlo mě ho zkusit. Fungoval. Což je přesně o tom doplňování ve vědě.

Pomohla vám věda v přesahu do televize?

Spíš naopak. Když přednášíte na univerzitě, je to jako dělat talkshow. Nechci nikoho urazit, ale studenti se taky chtějí za dvě hodiny zasmát, musíte je chytit, zaujmout. Pokud jen suše předčítáte, není to k ničemu. Televize je paradoxně riskantnější než medicína. Ta je spravedlivá - pokud tvrdě pracujete, dostaví se výsledky. V televizi je skoro pravidlo, že pokud něco děláte ze zoufalství, je z toho superhit, zatímco to, o čem myslíte, že bude naprostá bomba, nevyjde. Tudíž je to adrenalin do mého dlouhého běhu.

Při práci na klinice Asklepion, zřejmě největší v Evropě, kterou Roman Šmucler doslova vydupal ze země.
Při práci na klinice Asklepion, zřejmě největší v Evropě, kterou Roman Šmucler doslova vydupal ze země.
FOTO: Josef Strouhal, Právo

Čím je soutěž Nejchytřejší Čech zajímavá?

V běžných soutěžích obvykle někdo někomu položí znalostní otázku, ten přemýšlí a odpovídá, bez výrazného časového omezení… Před dvaceti lety to bylo úžasné. Ale dnes, když otevřete Wikipedii, dozvíte se víc. Naše soutěž by se měla správně jmenovat Nejbystřejší Čech, protože je třeba rozhodnout se rychle. Úkol je zakódován v nějakém vystoupení a musíte ho postřehnout, správně se rozhodnout a ještě dobře spočítat. Což se hodně podobá tomu, co řešíme v životě.
Těší mě, že ukazujeme na lidi, kteří jsou chytří. Že kromě těch, kteří dělají jen ostudu a dokážou být v televizi nazí, podpoříme hodnotu. V Čechách často slyším já bych, kdybych…, k čemuž chci říct: kdo se nepřihlásí, nevyhraje. Zájem byl naštěstí velký, přišly stovky ultrachytrých lidí s vysokým IQ.

Jednou jste mi řekl, že existuje skupina profi hráčů televizních her…

Dnes máme úplně jiné postupující. Tahle soutěž je Waterloo pro chronické vítěze soutěží, což bývají starší lidi, kteří nabrali moře vědomostí. Mnozí na konkurzech hlásili, že se známe z Milionáře, A-Z kvízu. Jenže tihle lidi s encyklopedickými znalostmi při měření IQ, kdy měli na třicet otázek třicet minut, vypadávali. Zvýhodnění jsou mladší tak do padesátky, kteří mají velkou energii. Nejčastější profesí po studentech je nezaměstnaný vysokoškolák, velmi nevyužitá schopnost v národě. Někdy jsou hůř zařaditelní a nešťastní, že nikam nezapadají. Proto je důležité vytáhnout je na světlo, využít.

Jak jste dopadl v IQ testech vy?

Já byl vždycky soutěživý typ, absolvoval jsem jako kluk všechny možné olympiády, takže bych se určitě přihlásil i teď, protože mě prostě baví luštit. Z těch třiceti zkušebních otázek jsem zvládnul jednadvacet v zátahu, další čtyři na druhé čtení a poslední jsem jen tipoval. Ale měli jsme frajera, který dal všechny v klidu.

Krátce před osudným pádem. „To, co zažiju, mi nikdo nevezme. Jak mám volný víkend, přemýšlím, kde ho prožiju,“ říká.
Krátce před osudným pádem. "To, co zažiju, mi nikdo nevezme. Jak mám volný víkend, přemýšlím, kde ho prožiju," říká.
FOTO: archív Roman Šmucler

Výhra je milión. Co byste s ním udělal?

Jde hlavně o morální ocenění. Přitom výherci pomůže - většina těch, co jsem poznal, by ho po čertech užila. Já bych ho dal do nějakého bláznivého podnikání. Nikdy jsem neměl touhu vlastnit superdrahé věci. Finance, které nutně nepotřebuju, uplatním jinde, třeba pomůžu nějakému doktorovi otevřít ordinaci. Peníze se mají točit a dělat lidi šťastnými. Možná bych je dal na vlastní bydlení, protože od rozvodu bydlím po nájmech. Ale vlastně se mi ulevilo, je to osvobozující - což je zpráva pro všechny platiče hypoték. Pokud se člověku přestane dařit, snadno se přestěhuje do menšího…

Musel jste někdy hodně počítat peníze?

Poměrně často. Spoustu věcí jsem vybudoval na dluh. Nejhorší to bylo roku 1997, kdy jsem si půjčil peníze na lasery a chtěl je věnovat fakultní nemocnici, abych s nimi mohl provádět výzkum. Takový jsem byl blázen. Jenže jsem si je musel vzít zpět a začal tedy podnikat "přes ulici". Pár měsíců nato se zhroutil český bankovní systém, já měl plat deset tisíc, dluhy mnoho miliónů a úrokovou sazbu banka zvedla na dvě stě dvacet procent! To pak fungujete ze dne na den, přejete si přežít zítřek, v delším horizontu nepřemýšlíte. Nakonec se to vyřešilo. V dramatických situacích neskládám zbraně, spíš mě motivují. Možná si i trochu nabíhám, jedu zbytečně po hraně a rozbiju si ústa.

Risk znamená zisk. Vám zatím skoro všechno vychází…

Asi i proto, že jsem se naučil úplně jinak podnikat. Ve světě se za laserové výkony platí velké peníze, za jaké bych tu našel jen pár pacientů. Typický americký doktor má čtyři klienty denně. Já si naopak spočítal, kolik potřebuju za den peněz, a vydělil si, kolik musím mít pacientů - ne čtyři, ale třeba šedesát. A ti se složí na výslednou částku, což nám umožňuje být výrazně lacinější. Když s naším modelem jdu na západ, je to pro ně šok. Řeknou: Tímhle laserem jsme ošetřili 24 pacientů. Já odpovím: My tisíce.

Zlepšili se už Češi v péči o zuby a celkový vzhled?

To se změnilo dramaticky, ovšem pořád je rozdíl mezi Prahou a Českou republikou. Praha je jedno z nejbohatších měst EU, zatímco republika je podprůměrná. Praha začíná být srovnatelná se zeměmi, které o sebe méně pečují, jako Němci a Holanďani. Ti na sobě šetří a mají tendenci dát peníze spíš do značkového oblečení nebo auta.

Zkusil jste nějaký zákrok sám na sobě?

Všechno, snad s výjimkou porodu a potratu. Ne proto, abych byl krasavec, ale abych zjistil, jak co funguje a jaký je efekt. Nemůžu říct: Náš laser nebolí, protože to tvrdí výrobce. Musím do sebe tou mašinou střelit a pak přemýšlím, jak to zpříjemnit. Například depilační lasery. Ženy byly zvyklé z voskových procedur na značnou bolest, já když zkusil na svém stehně depilaci voskem, řekl jsem: Ne! A hledal jsem bezbolestnou technologii…

Na soukromí vám moc času nezbývá. O konci manželství jste se prý dověděl v USA?

To bylo trochu jinak. Jeli jsme se ženou na romantickou dovolenou a po návratu mi naservírovala, že odchází. Národu to pak oznámila během mé pracovní cesty do USA, takže mi ve tři ráno volali novináři… Dnes se snažím vidět to pozitivně, být v depresi není k ničemu. Dostal jsem aspoň šanci nastartovat druhý život. Rozvodem jsem objevil nové světy, poznal další lidi, začal se dívat jinou perspektivou. Mám přítelkyni Ivu, která je z úplně jiné sféry, z bankovnictví. A když pánbůh dá, chci ještě děti, abych něco udělal s úbytkem obyvatelstva. Nejlepší penzijní reforma je mít děti a vnoučata.

Nová přítelkyně, sympatická Iva, pracuje v bankovnictví.
Nová přítelkyně, sympatická Iva, pracuje v bankovnictví.

Dojel váš vztah na dvoukariérovost, nebo krizi středního věku?

Vždycky udělaly něco špatně obě strany, ale já se v tom nepitvám. Zpětně možná i exmanželce rozumím, že jí může být větší oporou na sklonek života člověk, který je zajištěný penzista a má kariéru za sebou, než já, napřený intenzívně na práci. Pan Hašek jí může víc pomáhat… Poučení jsem si nevzal a zcela evidentně se jím neřídím, nebudu méně pracovat. Prostě budu žít dál, jak mě baví. A zdá se, že je tak ráda i dcera.

Máte ji ve střídavé péči?

Ano. Všechno má jiný rozměr, busy táta má pro ni výhodu, že se dostane v kratší době ke spoustě věcí. Sama už má fůru zájmů a často se stává, že čekám já na ni, až přijde z práce, vystupuje totiž v rádiu v Dismanově souboru. Zároveň se učí do školy, studuje v angličtině… Rozhodně netrpí tím, že bych se jí nevěnoval. Jdeme na večeři nebo něco uvařím - třeba špagety nebo lososa, baví mě to, je to ruční práce jako chirurgie. Já si odpočinu i na operačním sále, ač to zní divně. Něco krájíte, děláte rukama, máte výsledek, který hned vidíte. Po zdařilé operaci cítíte okamžitě adrenalin.

Umíte se o sebe postarat i v dalších sférách?

Jsem na to zvyklý, základní věci udělám. I když jsou asi chlapi, kteří se postarají líp… V partnerství se ženou nečekám, že by měla být můj otrok. Přitahují mě spíš silné ženy, které něco dokázaly a já si jich můžu vážit. I moje firma je feminitní, zaměstnávám spoustu žen a snažím se jim vycházet vstříc částečnými úvazky. Ženský život je specifický a má ohromný potenciál. Chlapi už toho asi moc nepředvedou.

Pořád si píšete na den sto úkolů?

A honím se za plechovými králíky… Úkoly si píšu systematicky, bez jisté strukturalizace by se to asi zhroutilo. Pokud překročím stovku, snažím se část někomu předat. Jsou tam i drobnosti, třeba sehnat dceři lístky na Lady Gaga. Mám výhodu, že nic netajím. Spousta doktorů se něco naučí, úspěšně to praktikují - a teprve když jdou do penze, svěří své know-how jednomu žákovi. Mě naopak baví rozjíždět hodně věcí, a jak zjistím, že fungují, někoho je zadarmo naučím, ať to jede. Možná by vypadal šíleně výčet všeho, u čeho jsem byl.

S exmanželkou Libuší a dcerou Justinou ještě v dobách rodinné idylky.
S exmanželkou Libuší a dcerou Justinou ještě v dobách rodinné idylky.
FOTO: ČTK

Jak si dobíjíte baterky?

Na fyzickou únavu pomáhá jedině spánek. A po čtyřicítce má chlap dvě možnosti: začne dědkovatět, nebo sportuje. Já nikdy nebyl fanda sportu, v dětství si ze mě dělali legraci. Ale před pár lety jsem pochopil, že musím běhat, jinak to bude špatné.
Pravidelně dávám rotoped, a abych neměl pocit, že jen tupě šlapu, pořídil jsem si program s trasami přírodou. Nebo si pustím film. Do práce jsem kdysi jezdil na kole, teď bydlím na Starém Městě a až na výjimky chodím do Londýnské a zpět pěšky. Což považuju za jeden z největších luxusů. Po revoluci jsem podlehl trendu pořizovat si vilky za Prahou, jenže ze zahrady jsem přes týden stejně nic neměl a byla s tím jen fůra starostí.

Takže autem nejezdíte?

Když se zbavíte auta, je to bezva. Stalo se mi, že jsem ho po měsíci potřeboval a šel tam, kde jsem myslel, že je zaparkované - a nebylo. Na policii taky nic nevěděli. Pustil jsem to z hlavy, a když jsem si šel zaběhat jinou trasou, našel jsem ho… Jistě, pokud jste aktivní jako já, musíte nutně strávit pár hodin týdně i ležmo, tupým zíráním na televizi..

Poslouchat vás je radost. Ale dost lidí je naladěno negativně, co jim poradíte?

Rozumím, proč jsou naštvaní a nadávají, ledacos ve státě se jim nelíbí. Mně taky ne. Ovšem ve světě je to podobné, i ve velmi vyspělých zemích se dějí zlotřilosti. Nebo se děly v jisté fázi vývoje demokracie. Miluju USA, ale ve 30. letech tam bylo spojení kmotrů mafie a politiky obrovské. Časem se z toho dostali. Takže lidi musí být trpěliví, koukat dopředu a spíš přemýšlet, jak co vylepšit. Teď je ráno, zazvonil budík a příští hodiny mám jen jednou za život, tak je zkusím prožít co nejlíp.
Klára Říhová, Právo


6 signálů, že vám manželství vydrží navěky. Překvapí vás, jak moc jsou pravdivé

7. května 2014 v 19:59 | Paula |  Partnerské soužití
Zamilovanost není dlouhodobá záležitost. Lásku, ve kterou přeroste, musíte udržovat
FOTO: THINKSTOCK


Zamilovanost není dlouhodobá záležitost. Lásku, ve kterou přeroste, musíte udržovat

6 SIGNÁLŮ, ŽE VÁM MANŽELSTVÍ VYDRŽÍ NAVĚKY

Svatebním slibem to nekončí, ale začíná! Pár by neměl usnout na vavřínech, nýbrž neustále bojovat za lásku a vášeň! Jak se to dělá? Stačí znát šest věcí, díky kterým manželství vydrží věčně!
07. 05. 2014LUCIE MAIXNEROVÁ

Manželství je jednou z největších výzev, kterým člověk ve svém životě čelí. Udržet ho v chodu, funkční a spokojené není nic jednoduchého, což potvrdí každý oficiálně sezdaný pár. Chystáte se do toho "praštit" taky? Pak se vám budou hodit rady odborníků! Že na manželství "tabulky" neexistují? Tak to není pravda!


Magazín Redbook přinesl seznam o šesti bodech, které předem, tedy ještě před svatbou, odhalují, zda vám to spolu vydrží. I pro stávající manžele je velikou inspirací! Vždyť se vlastně jedná o návod, jak si udržet štěstí!

1. Sdílejte!

Ale ne, nejde o fotky na sociální síti, i když… "Fungující páry mají tendenci vidět ve svém partnerovi svého nejlepšího přítele," říká americké manželské duo psychoterapeutů Charles a Elizabeth Schmitzovi s tím, že příběhy, zážitky z práce a pocity jsou součástí toho, co posiluje spojení mezi mužem a ženou. Oba svorně prohlašují, že pokud vašemu kolegovi někdo ukradl svačinu z lednice, řekněte o tom doma, i když se jedná o naprostou banálnost. Díky těmto maličkostem budete mít k sobě blíž!

Povídejte si a sdílejte své zážitky, tak budete oba stále ve hře; ThinkstockFOTO: THINKSTOCKPovídejte si a sdílejte své zážitky, tak budete oba stále ve hře

2. Nesoupeřte spolu!

Hry o moc. Někomu připadají zábavné, ale vlastně se jedná o zhoubný nádor. "Vždycky přece nemusíte být středem pozornosti," říká pro zmíněný magazín Charles J. Orlando, odborník na mezilidské vztahy z Los Angeles, který dodává, že vedení bodového seznamu páru je k ničemu. "Není nutné počítat, kdo vyměnil víc špinavých plenek. Pokud máte pocit, že jste v nevýhodě, upřímně to řekněte. Vede to k větší důvěře a romantice ve vztahu," radí expert. Již teď se nemůžete shodnout ani na výběru večeře? To nevěstí nic dobrého!

3. Dopřejte si prostor

Vstupem do manželství se přece nepřichází o identitu, osobnost ani koníčky, pokud o tohle vyloženě nestojíte. Proto mějte "prostor pro dýchání". Jaký? "Taneční kurzy, pravidelné posezení s kamarády, výlety. Budete se rádi vracet domů a nápady a kreativitu můžete využít i pro společná dobrodružství," říká výzkumnice a psychoterapeutka Shauna Springer z Floridy s tím, že přespříliš familiárnosti je nepřítel romantiky a nezávislý růst každého z páru patří mezi klíčové úkoly manželství.

Když si budete udržovat svůj prostor, budete se stále těšit jeden na druhého a na společně strávené chvíle. A o to jde, že?; ThinkstockFOTO: THINKSTOCKKdyž si budete udržovat svůj prostor, budete se stále těšit jeden na druhého a na společně strávené chvíle. A o to jde, že?

4. Hádejte se!

"Zdravé" páry vědí, jak si uchovat svěžest! Hádají se! Tedy zdravě! Je to totiž mnohem lepší než všechno držet uvnitř. Podle psycholožky Gildy Carle je hněv naprosto zdravá emoce a je v pořádku ho projevit, promluvit si, popřípadě se i omluvit, a rychle jít dál. "Vtip je v tom, že nedáte zlobě šanci, aby ve vás hnisala," nechává se slyšet nejvytíženější televizní terapeutka z New Yorku.

5. Věřte na lásku

Víra v udržení partnerství prý dělá divy! Jistá studie, o které se magazín zmiňuje, uvádí, že páry, které o sobě hovoří ve spojitosti s pevným a věčným manželstvím, opravdu mají déletrvající vztahy! Berte to tak, že "dokud vás smrt nerozdělí". Pesimismus si nechte na jindy.

6. Nezapomínejte na zábavu

"Nemusíte jít zrovna na bungee jumping, ale neodpírejte si spontánnost. Zpívejte písně v autě, zahrajte si spolu počítačovou hru, jděte tančit a neusínejte na vavřínech. Jedině to dotvaruje a upevní vaše manželství," uzavírá seznam manželského štěstí pensylvánský psychiatr Scott Haltzman s poukázáním na společné zážitky. Víc vědy v tom celém procesu udržení manželství opravdu nehledejte!

A jak to po svatbě funguje vám? Máte někdy chuť "vrátit se na začátek" a začít znovu, nebo si život bez manžela již nedokážete představit?
[%TXT_AUTHOR%]

Co je dobré vědět o úsporných žárovkách

4. května 2014 v 10:39 | Paula |  Zajímavosti a různé triky

Co je dobré vědět o úsporných žárovkách

Evropská komise svým nařízením z roku 2012 zakázala všechny klasické wolframové žárovky. Brusel to zdůvodnil tím, že na světlo měnily pouze nepatrné procento elektřiny a zbytek pak doslova protopily. Místo nich se prodávají jejich úspornější varianty, konkrétně halogenové žárovky, kompaktní úsporné zářivky neboli úsporky a LED žárovky.


Ilustrační foto
Ilustrační foto

Dnes 8:30

Jak pro Právo shrnula mluvčí internetového prodejce Alza.cz Šárka Jakoubková, klasické žárovky jsou sice nejlevnější, ale mají vysokou spotřebu elektrické energie. Halogenové žárovky mají nejvyšší svítivost, ale zároveň i poměrně vysokou spotřebu elektrické energie. Úsporky mají nízkou spotřebu elektrické energie, jsou levnější než LED žárovky, ale mají určitou dobu náběhu, než se plně rozsvítí, a jsou ekologicky náročné na likvidaci.

LED žárovky představují moderní technologii žárovek s největší úsporou elektrické energie a nejvyšší životností. Nevadí jim časté rozsvěcování a zhasínání - na rozdíl od úsporek - a neobsahují škodlivou a zdraví nebezpečnou rtuť. LED žárovky postoupily ještě do dalšího stupně vývoje, do tzv. Crystal LED technologie, kde je lépe vyřešeno chlazení LED žárovek, které tak mají ještě vyšší svítivost.

Při výběru LED žárovek se spotřebitel musí zaměřit na udanou svítivost a na barvu světla. Do obývacího pokoje se hodí teplá bílá, kdežto do kuchyně studená bílá.
Michael Urban, eSvetlo.cz

Je však třeba si dát pozor, k jakému účelu člověk žárovku potřebuje. "Při výběru LED žárovek se spotřebitel musí zaměřit zejména na udanou svítivost, udávanou v lumenech, a na barvu světla, udávanou v kelvinech. Jinak by se totiž mohlo stát, že koupené zboží bude svítit nedostatečně nebo bude nevhodné pro konkrétní účel," uvedl pro Právo Michael Urban z poradensko-prodejního portálu eSvetlo.cz.
Do obývacího pokoje se tak hodí teplá bílá (2700 K), kdežto do kuchyně naopak studená bílá (4000 K).

Regulace pokračuje

"S postupným ukončováním výroby standardních žárovek došlo k výraznému nárůstu prodejů úsporných žárovek. Nástup LED technologií snížil prodej úsporných žárovek, protože část zákazníků začala upřednostňovat LED žárovky, nicméně úsporné žárovky stále vykazují velmi dobré prodeje," řekl Právu Michal Kopřiva ze společnosti Electro World.

Brusel se ale v regulaci chystá pokračovat dál a rokem 2016 skončí prodej halogenových žárovek. Od září 2016 pak budou všechny světelné zdroje na trhu Evropské unie přinejmenším energetické třídy B a zvláštní halogenové minimálně třídy C.

Do kategorie B patří horší kompaktní zářivky a horší LED žárovky. "Technologie žárovek třídy B zatím umožňuje nahradit klasické žárovky s maximálním výkonem 60 W. Životnost těchto žárovek je proti klasickým trojnásobná, tedy 3000 hodin," řekla Právu produktová specialistka společnosti Okay spotřebiče Petra Srbová.

Kategorie A zahrnuje průměrné LED žárovky a kvalitní kompaktní zářivky. Trvanlivost zde může dosahovat 10 tisíc hodin, což odpovídá životnosti deset let (kompaktní zářivka), případně 25 tisíc hodin (LED žárovka) nebo až 50 tisíc hodin (LED trubice). Existují ještě třídy A+, kam patří nejlepší současné výrobky, a A++, která je vytvořena dokonce pro budoucí produkty. Tyto kategorie nabízejí podle Michaela Urbana až 80procentní úsporu elektrické energie proti klasickým wolframovým žárovkám.

Názory se liší

"Na zákazu klasických žárovek je nejkontroverznější to, že Brusel nedává spotřebitelům na výběr, zda si připlatit za vyšší spotřebu klasické žárovky, nebo využívat úsporné žárovky. Jednoduše za ně zvolil tu možnost, že úsporné žárovky jsou lepší," uvedl pro Právo analytik Jiří Cihlář ze společnosti Next Finance. Přitom by si měl podle něj spotřebitel sám rozhodnout, zda chce investovat do úsporné žárovky s vyšší pořizovací cenou, ale s nižšími provozními náklady, nebo zakoupit klasickou žárovku, jejíž provoz bude nákladnější.

S tímto názorem Urban nesouhlasí. "Za příklad bychom mohli vzít normy produkce CO2 u automobilů, kde jsou rovněž penalizovány vozy, které více zatěžují životní prostředí," uvedl. Zákaz má podle něj i ekonomický dopad. Kdyby Brusel klasické žárovky nezakázal, technologie ve svícení by se rozvíjely pomaleji, což má vliv i na cenu produktu.

"Za poslední dva roky klesly ceny LED světelných zdrojů o desítky procent, přičemž jejich kvalita šla závratně nahoru. Je jasné, že LED zdroje jsou pro spotřebitele výhodnější, a zákaz tedy měl svůj smysl," dodal Urban.

Vyšší cena, ale ušetří se

Jedním z velkých cílů Evropské unie je snížení produkce skleníkových plynů, čemuž by mělo zavedení kompaktních zářivek namísto klasických žárovek přispět. Úsporky mají oproti žárovkám několikanásobně nižší spotřebu, a pokud by tedy lidé svítili stejně dlouho stejným množstvím světel, došlo by ke snížení spotřeby elektrické energie a z dlouhodobého hlediska by klesla i její produkce.

Jak připomněl analytik Michal Kozub ze společnosti Home Credit, do spotřeby úsporek se ovšem nezapočítává spotřeba energie na jejich výrobu, a tedy i náklady, které jsou vyšší proti klasickým žárovkám. Nejsou započteny ani náklady na jejich recyklaci. Ty jsou také vyšší, protože úsporné zářivky obsahují rtuť, byť v relativně malém množství.

Je jasné, že náklady na výrobu úsporných zdrojů jsou vyšší než u klasických žárovek. Jde totiž o pokročilejší technologie, což se promítá do koncové ceny. "Prakticky každý provedený test však potvrdil, že investice do úsporných žárovek se vyplatí a uživatel ušetří částky v řádech stokorun za rok," míní Petra Srbová. V tisícikorunách pak lze počítat úspory za životnost.

Od roku 2012 tedy platí zákaz vyrábět a dodávat klasické žárovky na trh. To ovšem neznamená, že by se starší modely nemohly doprodávat. "Po každém takovém nařízení se lidé snaží získat co nejvíce starších modelů, a nyní na ně proto prakticky nenarazíte," vysvětlila Srbová.

Likvidace mimo domov

Pokud jde o likvidace již nepoužitelných úsporných žárovek, ta by rozhodně neměla probíhat doma. Úsporné žárovky totiž obsahují jisté množství rtuti a LED zářivky pak elektronické čipy, proto by je lidé neměli odhazovat do běžného směsného odpadu. Dají se odevzdávat přímo v obchodě, kde si je dotyčný zakoupil. Rovněž existují různá sběrná místa se speciálními kontejnery přímo pro úsporné žárovky.

"Úsporné žárovky lze z pohledu zákona o odpadech zařadit mezi tzv. elektrozařízení, kdy výrobce nebo jejich dovozce na český trh musí pro tato zařízení zajistit jejich zpětný odběr, zpracování, využití a jejich odstranění," informovala Právo mluvčí České inspekce životního prostředí Simona Cigánková.

Sběr a zpracování odpadních úsporných žárovek je zajišťován především prostřednictvím kolektivních systémů, jako jsou například společnosti Ekolamp nebo Recyklace Ekovuk. Odpadní nádoby se nacházejí v mnoha obchodech včetně hobbymarketů, obecních úřadů nebo sběrných dvorů. Takto sebrané žárovky jsou pak předávány jednotlivým zpracovatelům, sdělila Jana Taušová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Jak vyplývá z nedávných výsledků společnosti Ekolamp, loni tuzemské firmy a domácnosti sebraly a předaly k recyklaci 902 tun světelných zdrojů, což představuje přes šest miliónů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů. To je o milión více v porovnání s rokem 2012. Do přírody se tak nedostalo 30 kg toxické rtuti. Nejpilněji sbírali obyvatelé Královéhradeckého kraje, Prahy a Zlínského kraje. Nejhůře naopak dopadly kraje Karlovarský, Liberecký a Pardubický.
Martin Pitro, Právo

Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Tantrický sex slibuje úžasné extáze

3. května 2014 v 18:25 | Paula |  Partnerské soužití

Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Tantrický sex slibuje úžasné extáze

Mystika, ale také esoterika jsou móda a skvělý byznys. Mystika přitahuje lidi svou tajuplností a esoterika zase myšlenkami určenými pro okruh zasvěcených, privilegovaných lidí. Módním hitem se stal i staroindický tantrismus, prastará hinduistická nauka.


Tantrické techniky a obřady umožní páru dosáhnout opakovaných a často i stupňujících se orgasmů.


Tantrické techniky a obřady umožní páru dosáhnout opakovaných a často i stupňujících se orgasmů.

Dnes 17:03

Spojuje kult lidského těla s náboženstvím a erotikou. Podle znalců tohoto duchovního směru jde v tantrismu především o uctívání hadí síly, takzvané "kundaliní". Jejím zdrojem je sexuální spojení, při kterém dojde podle vyznavačů tantrismu k prolínání mužského a ženského principu, ale také lidské a kosmické energie. Má umožňovat jakési vyšší poznání a mystickou extázi. A právě tahle extáze lidi láká.

V jednom ze staroindických náboženských sloganů se prý praví, že buddhovství sídlí v ženském klíně. Jeho symbolem bývá lotosový květ. Sex provozovaný coby zdroj extáze hraje v některých hinduistických náboženských obřadech významnou roli.

Nejde jen o to, že se tantrický sex snaží dospět k vyvrcholení extrémně pomalu, aby se potřeby muže a ženy měly čas sladit. Jde také o to, že partneři vzájemně stupňují své vzrušení i touhu. Zvolna přecházejí od pohledů k dotykům, hlazení a něžnostem. Důležité je také vzájemné sladění dechu, emocí a vůbec duševního naladění.

Tajemství rituálů

Při rituální souloži kladou vyznavači tantrického sexu důraz na to, aby při ní nedocházelo k výronu mužova semene. Tantrické techniky a obřady pak umožní, že pár díky tomu dosáhne opakovaných a často i stupňujících se orgasmů.

Staroindické tantrické texty doporučují jako jeden ze způsobů, jak zabránit ejakulaci muže, silný stisk penisu. Nebo techniky, jak ovládat svěrače a svaly pánevního dna.
Zadržování mužského principu a stupňující se vzrušení přispěje pak k tomu, že partneři mají šanci dosáhnout jakéhosi vyššího vytržení mysli. Zmíněné texty kladou důraz také na pohodlí. Zpříjemní prodlužované spojení pohlavních orgánů. Z toho logicky plyne obliba různých poloh s ženou nahoře.

Na prodlužování pohlavního aktu se ze starých asijských náboženství zaměřoval též čínský taoismus. Ten mimo jiné doporučoval, aby partnerka zabránila předčasnému výronu semene důrazným tlakem pěstí na hráz muže. Tedy na oblast mezi konečníkem a šourkem.

Technika "karezza"

Tantrický přístup k sexu připomíná i jiná, novější technika soulože bez ejakulace, takzvaná "karezza". Propagovali ji hlavně stoupenci sekty Oneida, která působila v 19. století ve Spojených státech. Také v tomto případě měli milenci co nejdéle odkládat vyvrcholení.

Podle karezzy je potřeba zůstat po zavedení penisu do pochvy v klidu a provádět nanejvýš pomalé frikční pohyby tak, aby nehrozil výron semene. Takové spojení by mělo trvat dostatečně dlouho, tedy alespoň jednu hodinu.

Milenci se samozřejmě mazlí a mají dosáhnout oboustranné sexuální spokojenosti, i když se třeba k ejakulaci vůbec nedostanou. Pohlavní spojení skončí, pokud trvalo dostatečně dlouho, nebo když dojde k ochabnutí penisu. V podání některých autorů jde současně o spirituální a meditativní cvičení. Podobají se těm, která doporučuje tantrické náboženství.
V moderní sexuologii se některé tantrické techniky nebo karezza mohou uplatnit při léčení předčasné ejakulace. Ta trápí hlavně řadu mladých mužů. Překotný výron semene někdy oddalují uvedené manévry. Ale také to, že se partneři víc soustředí na dlouho trvající prožitky splynutí a mazlení.
"S tantrickým sexem zažijete erotické extáze," hlásají jeho propagátoři. "Kdo si osvojil jeho techniky, ten se už nikdy nechce vrátit k tomu obyčejnému," tvrdí. Z toho, co o něm bylo řečeno, je zřejmé, proč ho oceňují ženy. Podobné techniky však můžeme doporučit zejména těm dvojicím, které se cítí poněkud unavené stereotypním provozováním sexu. A spíš než soulož jim chybí mazlení a emoční vytržení.
Jaroslav Zvěřina, Právo